1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: Doanh nghiệp (bên Bán) có thể gửi hóa đơn cho khách hàng của mình bằng hình thức nào?

Trả lời: Doanh nghiệp có thể gửi Hóa đơn điện tử cho khách hàng của mình:

  • Gửi trên Cổng tiếp nhận hóa đơn của bên phát hành (Web, Portal): Mỗi khách hàng sẽ có 1 tài khoản riêng để truy cập hệ thống để lấy hóa đơn
  • Gửi tới địa chỉ email của khách hàng

Các tin khác

Holine:
1800 6912