1900 068 838

    Hỗ trợ:

Bến Tre đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ số nhiều lĩnh vực

Kế hoạch truyền thông triển khai Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bến Tre hướng tới mục tiêu làm cho mọi người hiểu rằng chuyển đổi số là cơ hội để phát triển, vươn lên và phải đẩy nhanh tiến trình này theo Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025...

Chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số

Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu rõ chuyển đổi nhận thức là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát triển nền tảng cho chuyển đổi số.

Để đảm bảo triển khai có hiệu quả nhóm nhiệm vụ, giải pháp này, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch truyền thông thực hiện Đề án chuyển đổi số trên địa bàn.

Làm cho mọi người hiểu được rằng việc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương có ý nghĩa sống còn, là cơ hội để phát triển. Nếu đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã trở thành xu hướng phổ biến thì nguồn lực trở nên khan hiếm, cơ hội sẽ ít đi.Mục đích của kế hoạch truyền thông về Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre là chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội, lan truyền từ một nhóm tổ chức, cá nhân tiên phong tới cộng đồng.

bến tre đẩy mạnh hóa đơn điện tử

Nhận định việc triển khai Đề án chuyển đổi số có phạm vi ảnh hưởng rất lớn đến nhân dân toàn tỉnh, đại diện UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh, công tác tuyên truyền về Đề án này cần được đẩy mạnh

Kế hoạch cũng hướng tới việc triển khai kịp thời, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; hoàn thành việc thông tin, tuyên truyền về nội dung Đề án chuyển đổi số đến các cấp, các ngành, tổ chức và nhân dân.

Nội dung tuyên truyền phải bám sát các mục tiêu, lộ trình thực hiện Đề án chuyển đổi số của tỉnh, các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy; hoạt động thông tin, tuyên truyền phải triển khai kịp thời, sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng liên quan; phát huy thế mạnh của những phương tiện truyền thông như phát thanh, truyền hình, viễn thông, Internet…

Tuyên truyền về chuyển đổi số qua SMS, email

Trong kế hoạch mới ban hành, UBND tỉnh Bến Tre vạch ra 5 nhóm nội dung công việc gồm: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc về chuyển đổi số; Tuyên truyền trên các cơ quan báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở; Tuyên truyền qua mạng viễn thông, trang thông tin điện tử; Tuyên truyền trực tiếp tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố Bến Tre; Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch tuyên truyền.

Với mỗi nội dung công việc, UBND tỉnh Bến Tre đều phân công cụ thể đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp cũng như thời gian thực hiện. Đơn cử như tuyên truyền về chuyển đổi số qua mạng viễn thông, trang thông tin điện tử là công việc thường xuyên được giao cho UBND cấp huyện và các doanh nghiệp viễn thông chủ trì.

Cụ thể, cùng với việc thông tin về triển khai Đề án chuyển đổi số trên các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND cấp huyện, Bến Tre sẽ tuyên truyền về chuyển đổi số với định dạng phù hợp như tin nhắn, thư điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông... đến các thuê bao viễn thông di động, cố định, Internet trên địa bàn.

UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TT&TT là cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ TT&TT. Sở TT&TT cũng có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, cơ quan báo, đài của tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông triển khai kế hoạch; là đầu mối cung cấp thông tin, bản tin tuyên truyền đề án chuyển đổi số cho hệ thống truyền thanh cơ sở…

Trước khi Đề án chuyển đổi số của tỉnh Bến Tre được ban hành, từ đầu tháng 10/2020, UBND tỉnh này đã đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phổ biến “Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số” để phục vụ cho chuyển đổi số tại địa phương. 

 bến tre ngày nay

Bến Tre là một trong những địa phương đã tích cực triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia, sau khi Chương trình này được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 3/6/2020.

Tại Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành mới đây, UBND tỉnh Bến Tre đã đề ra mục tiêu tổng quát là chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Xây dựng Bến Tre trở thành trung tâm phát triển doanh nghiệp công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương tiêu biểu về chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch và nông nghiệp.
Nguồn: vietnamnet
 
» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com

Hỗ Trợ