1900 068 838

    Hỗ trợ:

THUEDIENTU.GDT.GOV.VN

Thông báo V/v Chuyển đổi hệ thống iHTKK, NTĐT sang hệ thống mới đối với doanh nghiệp thuộc quản lý của Cơ quan thuế các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La...
Nâng cấp chức năng gửi hồ sơ đăng ký thuế từ Cổng dịch vu công Quốc gia: Đánh dấu hồ sơ đăng ký thuế gửi từ Cổng dịch vụ công Quốc gia là loại mã 01...
Từ ngày 18/08/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.5, eTax Mobile 2.0.1, iCanhan 3.3.8, iTaxViewer 2.0.4 thay cho các phiên bản trước đây...
Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax), Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan), Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML...
Về tính chất thì Thông tư 200/2014 của Bộ Tài chính là hướng dẫn chế độ kế toán cho tất cả loại hình doanh nghiệp còn Thông tư 133/2016 của Bộ Tài chính thì hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ...
Nội dung cập nhật như sau: 1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN), 2. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN), 3. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN)...
Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC, Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết phù hợp tình hình hoạt động doanh nghiệp, Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất, Mục tỷ lệ lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp...
Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp; thời hạn quyết toán thuế TNDN; quy trình thủ tục khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo các bước sau...
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tập huấn và giải đáp thắc mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2021, cụ thể như sau...
Nội dung được quy định tại Quyết định 206/QĐ-BTC triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực từ ngày 24/02/2022.
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax) hỗ trợ Tải và nộp hồ sơ Quyết toán thuế lên hệ thống, cụ thể như sau: Hỗ trợ NNT tải tờ khai quyết toán thuế năm 2021 phi cấu trúc (hồ sơ có định dạng doc, docx, xls, xlsx, pdf)...
Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.1 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.8, 4.6.9, 4.7.0, cụ thể như sau...
Tổng cục Thuế hướng dẫn Người nộp thuế nộp lại tờ khai sau khi nộp tờ khai Lệ phí môn bài theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (mẫu số 01/LPMB) nhận được thông báo từ cơ quan thuế Không chấp nhận việc nộp hồ sơ thuế điện tử...
1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai bổ sung đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, bao gồm: Các mẫu biểu tờ khai bổ sung theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022, bao gồm...
Tổng Cục thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.8 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020...
Thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho doanh nghiệp, cá nhân (eTax, iCaNhan); ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer); ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo đáp ứng Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021...
Ngày 17/11/2021, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử doanh nghiệp (eTax mới) 1.9.5; Thuế điện tử cá nhân (iCaNhan) 3.0.7; Hỗ trợ kê khai (HTKK) 4.6.2; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.8.1
Dạy học thêm vẫn là câu chuyện cũ nhưng cần có cách nhìn mới, đa chiều hơn về vấn đề này để đi học thêm vì kiến thức chứ không phải vì người dạy.
Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử doanh nghiệp (eTax mới) 1.9.2; Thuế điện tử cá nhân (iCaNhan) 3.0.5; Hỗ trợ kê khai (HTKK) 4.6.0; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.7.8
Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 đối với những nhóm hàng hóa, dịch vụ sau...
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com

Hỗ Trợ