1900 068 838

    Hỗ trợ:

Bộ Tài chính thực hiện đẩy mạnh các dịch vụ nộp thuế điện tử

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian sắp tới, các cơ quan thuế, hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa, đơn giản hóa trong công tác thu nộp ngân sách Nhà nước. Cụ thể, tiếp tục triển khai các dịch vụ nộp thuế điện tử đối với cá nhân có hoạt động cho thuê nhà, nộp tiền thuế nợ,  thuế phạt, thuế chậm nộp qua phương tiện điện tử, nộp thuế điện tử trên website thuedientu.gov.gdt.vn, nộp lệ phí trước bạ, các phí khác và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản...

Theo kế hoạch đề ra, năm 2020 Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính, tiếp tục đưa việc kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đi vào nề nếp.

Bên cạnh đó, rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài chính, tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp.

thuế điện tử

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Bộ Tài chính sẽ kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tài chính từ Trung ương đến địa phương theo hướng: Cơ quan ở Trung ương chuyển từ điều hành tác nghiệp sang tập trung hoạch định chính sách vĩ mô, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động; cơ quan ở địa phương giảm dần các cấp trung gian đồng thời tăng cường nguồn lực tại các cơ quan, đơn vị tác nghiệp trực tiếp…

Để cải cách hành chính hiệu quả hơn, Bộ Tài chính sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Bộ; xây dựng, triển khai Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính; triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống quản lý cán bộ Bộ Tài chính theo mô hình tập trung; triển khai phần mềm ứng dụng của các Hệ thống thông tin Một cửa điện tử để ứng dụng tại Bộ phận một cửa của Bộ Tài chính…

Thời gian tới, các đơn vị thuế, hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa trong công tác thu nộp ngân sách. Cụ thể, tiếp tục triển khai các dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, nộp thuế điện tử lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời, vận hành ổn định và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN…

Năm 2019, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, bãi bỏ 49 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 23 thủ tục và ban hành mới 38 thủ tục trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng và bảo hiểm để tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; triển khai trực tuyến 982 thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính (trong đó 114 dịch vụ mức độ 1, 364 dịch vụ mức độ 2, 197 dịch vụ mức độ 3 và 307 dịch vụ mức độ 4).
Nguồn: Internet.
 
» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ