1900 068 838

    Hỗ trợ:

Chậm nộp thông báo hóa đơn điện tử có sai sót bị phạt bao nhiêu tiền?

 Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót. Thời hạn cuối cùng để gửi thông báo này là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

 

1. Thời hạn nộp thông báo hóa đơn điện tử có sai sót là khi nào?

Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT, tức là mẫu Thông báo hóa đơn có sai sót, sẽ phụ thuộc vào hai trường hợp cụ thể như sau:

(1) Trường hợp bên bán tự phát hiện ra sai sót và gửi thông báo:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư 78/2021/TT-BTC, thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT được xác định như sau:

- Đối với hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và cần cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, người bán có quyền lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót. Thời hạn cuối cùng để gửi thông báo này là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Ví dụ 1: Nếu một doanh nghiệp đã lập hóa đơn trong tháng 6/2023 và phát hiện sai sót cần điều chỉnh trong tháng 7/2023, thì thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT để điều chỉnh là rất quan trọng. Đối với trường hợp kê khai theo tháng, doanh nghiệp cần hoàn thành việc điều chỉnh và nộp mẫu trước ngày 31/7/2023. Trường hợp doanh nghiệp kê khai theo quý, thì thời hạn cuối cùng để điều chỉnh là ngày 30/9/2023. Điều này đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của cơ quan thuế, giúp tránh được các khoản phạt và vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp.

 

gửi thôn báo sai sót hóa đơn TB04/SSHD

 

 

Ví dụ 2: Nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót trong hóa đơn vào tháng 11/2022 (tức quý 4), thì hạn cuối cùng để gửi thông báo 04/SS/HĐĐT đến cơ quan thuế là ngày 30/11/2022 (nếu kê khai theo tháng) hoặc ngày 31/12/2022 (nếu kê khai theo quý).

(2) Trường hợp gửi thông báo theo yêu cầu của cơ quan thuế:

Trong trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót trong hóa đơn điện tử, họ sẽ thông báo cho người bán thông qua mẫu số 01/TB-RSĐT để yêu cầu người bán rà soát lại hóa đơn. Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra lại và gửi thông báo về sai sót trong hóa đơn điện tử bằng mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế theo thời hạn được ghi trong Thông báo số 01/TB-RSĐT.

3. Chậm nộp thông báo hóa đơn điện tử bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, được điều chỉnh bởi Khoản 2 của Công văn 29/CP-KTTH năm 2021, quy định rõ về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn như sau:

- Trong trường hợp nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ, sẽ bị xử phạt cảnh cáo.

- Các hành vi sau đây sẽ bị xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng:

+ Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

+ Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.

+ Hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, sẽ bị xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

+ Hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, sẽ bị xử phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

 Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót. Thời hạn cuối cùng để gửi thông báo này là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

- Xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

+ Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định.

Lưu ý rằng các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23 và 25 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP sẽ không áp dụng Điều 29 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP khi xử phạt vi phạm hành chính.

Bắt đầu từ ngày 01/07/2023, nếu bên Bán không xuất hóa đơn giảm thuế Vat từ 10% xuống 8% các sản phẩm hàng hóa dịch vụ nằm trong danh mục quy định được giảm thuế thì bên Bán có thể bị cơ quan thuế phạt dựa theo vi phạm là Xuất hóa đơn sai thời điểm.

Theo đó, trường hợp chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT sẽ bị xử phạt như sau:

Số ngày chậm nộp

Mức phạt

Quá thời hạn quy định từ 01 - 05 ngày, có tình tiết giảm nhẹ

Phạt cảnh cáo

Quá thời hạn quy định từ 01 - 10 ngày, không có tình tiết giảm nhẹ

Phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng

Quá thời hạn quy định từ 11 - 20 ngày

Phạt tiền từ 02 - 04 triệu đồng

Quá thời hạn quy định từ 21 - 90 ngày

Phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng

Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên

Phạt tiền từ 05 - 15 triệu đồng

Lưu ý: Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì không áp dụng Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP khi xử phạt vi phạm hành chính

Mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 tổ chức.

Nguồn: luatminhkhue.vn

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ