1900 068 838

  Hỗ trợ:

Chi tiết 06 lưu ý khi chuyển sang hóa đơn điện tử từ 10/11/2021

Khi được cơ quan thuế chấp nhận bản đăng ký hóa đơn điện tử theo mẫu 01/TB-ĐKĐT, doanh nghiệp chính thức chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020 và không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, đó là 1 trong những lưu ý quan trọng được hướng dẫn từ Phòng Tuyên truyền - Cục Thuế Tỉnh Bình Định...

1. Báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử

Khi được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký hóa đơn điện tử theo thông báo mẫu 01/TB-ĐKĐT, thì đơn vị chính thức chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020, đơn vị không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo định kỳ hàng tháng, hàng quý như trước kia.

báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

2. Xác định đơn vị thuộc diện đăng ký áp dụng HĐĐT có mã hay không mã của cơ quan thuế để khai vào Mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT

a) 02 trường hợp được đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử không mã:
 • Nếu không có trong danh sách cơ quan thuế Thông báo doanh nghiệp thuộc diện rủi ro về hóa đơn và đơn vị có phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu, lưu trữ, truyền dữ liệu đến người mua, cơ quan thuế.
 • Nếu không có trong danh sách cơ quan thuế Thông báo thuộc diện rủi ro về hóa đơn và đơn vị thuộc ngành nghề sau: Điện lực, Xăng dầu, Bưu chính viễn thông, Nước sạch, Tài chính tín dụng, Bảo hiểm, Y tế, Thương mại, Kinh doanh siêu thị, Vận tải.
- Nếu không thuộc diện 2 trường hợp trên thì đơn vị đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
b) Lưu ý khi kê khai Mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT:
- Trường hợp thuộc diện miễn phí sử dụng hóa đơn điện tử một năm, điều kiện phải đăng ký hóa đơn điện tử có mã:
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn: Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn Hoài Nhơn, An Nhơn và Quy Nhơn theo đề nghị của UBND tỉnh trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.
 • Nếu đơn vị có xuất khẩu thì đăng ký thêm loại Phiếu xuất kho kiêm VCNB để xuất hàng đi đường.
 
3. Hủy hóa đơn tồn trước đây kể cả điện tử (theo Thông tư 32) sau khi được cơ quan thuế chấp nhận đăng ký hóa đơn điện tử theo thông báo mẫu 01/TB-ĐKĐT, thời hạn hủy sau 30 ngày kể từ khi gửi thông báo cho cơ quan thuế. Đơn vị vào ứng dụng báo cáo hóa đơn, chọn Mẫu thông báo hủy hóa đơn để thực hiện. Tại chỉ tiêu “phương pháp hủy hóa đơn”:
- Đối với hóa đơn giấy: Nhập 1 trong các phương án sau đây: "cắt góc, đốt, xé nhỏ"
- Đối với hóa đơn điện tử: Nhập "Đánh dấu hủy trên hệ thống"
 
tra cứu thông báo phát hành hóa đơn
 
4. Trường hợp đơn vị áp dụng Hóa đơn điện tử không có mã, phải chuyển dữ liệu hóa đơn bán ra cho cơ quan thuế, thường là chuyển qua tổ chức dịch vụ (Chuyển trực tiếp vào Cổng thông tin của Tổng cục Thuế phải đáp ứng điều kiện và được Tổng cục có văn bản đồng ý).
+ Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn:
 • Chuyển theo Bảng tổng hợp nếu ngành nghề: Bưu chính VT, Điện, Nước sạch, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Vận tải hàng không, Chứng khoán >>>>Thời điểm chuyển dữ liệu: chuyển cùng lúc với Tờ khai mẫu 01/GTGT
 • Chuyển đầy đủ nội dung từng HĐ nếu không thuộc ngành nghề trên >>> Thời điểm chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế: sau khi chuyển cho người mua.
*Riêng đối với kinh doanh Xăng dầu, người bán tổng hợp hóa đơn bán hàng trong ngày theo từng mặt hàng trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển ngay trong ngày.
 
5. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số ngành đặc thù, thực hiện theo Điều 9 NĐ123/2020.
- Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020 và thông tư 78/2021 thì khi xuất khẩu hàng hóa dịch vụ vẫn phải xuất hóa đơn.
 
6. Sửa chữa hóa đơn khi sai sót:
* Trường hợp đã chuyển/chưa chuyển hóa đơn cho khách hàng:
 • Khi có sai sót đều phải lập Mẫu 04/SS-HĐĐT gửi cơ quan thuế, tải về tại đây;

tải xuống

* Trường hợp chỉ sai tên, địa chỉ người mua thì không phải lập lại hóa đơn.
* Trường hợp chưa chuyển hóa đơn cho khách hàng thì lập hóa đơn mới, ký số rồi gửi cho người mua, hoặc gửi cơ quan thuế cấp mã để gửi cho người mua.
* Trường hợp đã chuyển hóa đơn cho khách hàng, bên bán và bên mua phải có văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và lập lại hóa đơn. Đơn vị được lựa chọn 1 trong 2 cách:
 • Lập lại hóa đơn mới điều chỉnh hóa đơn sai sót hoặc hóa đơn mới thay thế hóa đơn sai sót, ký số rồi gửi cho người mua,
 • Hoặc gửi cơ quan thuế cấp mã để gửi cho người mua.
Nguồn: Cục Thuế Tỉnh Bình Định.
 
» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ