1900 068 838

    Hỗ trợ:

Chưa hoàn thành cung cấp HHDV thì hủy HĐĐT đã xuất như thế nào?

Xin hỏi Khách hàng mua dịch vụ bên công ty chúng tôi trả tiền theo từng đợt. Đến hiện tại thì khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng cũ ( hóa đơn xuất theo thông tư 32). Trường hợp này phải xử lý ra sao?

Nếu xử lý theo phương án gửi thông báo 04/ss cho cơ quan thuế sau đó xuất hóa đơn thay thế thì không được vì khách hàng chấm dứt hợp đồng chứ không phải do sai sót thay thế. Nếu xuất hóa đơn điều chỉnh giảm thì trường hợp này trên hóa đơn để giá trị điều chỉnh dương theo TT cũ hay điều chỉnh âm theo TT78. Kính mong Tổng Cục thuế giải đáp...

Tổng cục Thuế trả lời:
  • Trường hợp công ty lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 32 khi thu tiền theo từng đợt của khách hàng nhưng chưa hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì nếu khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng tại thời điểm công ty đã chuyển sang sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123, Thông tư 78 thì công ty thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập theo Thông tư 32, không phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm.
  • Công ty và khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của giao dịch.

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com

Hỗ Trợ