1900 068 838

    Hỗ trợ:

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo TT78/2021

 Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo TT78/2021

- Đến cơ quan thuế: Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện chuyển dữ liệu khi tạo lập hóa đơn điện tử về bán hang hóa, cung cấp dịch vụ để gửi đến cơ quan thuế cấp mã.

- Đến người mua: Người bán hàng hóa, dịch vụ gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến người mua ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

(Đ.21 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

tải xuống

1. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

a) Chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế 

  • Phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cùng thời hạn cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng 

b) Đối tượng: 

  • Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.
  • Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng. 

 

2. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

2.1. Chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế 

a) Phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cùng thời hạn cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (tt) 

  • Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử này ngay trong ngày. 

tổng hợp dữ liêu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

b) Phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc các trường hợp nêu trên 

  • Gửi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế chậm nhất trong cùng ngày gửi cho người mua 

 

2.2. Chuyển dữ liệu đến người mua 

  • Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua 

 

3. Định dạng và hình thức gửi HĐĐT đến cơ quan thuế:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Tổng cục Thuế bằng hình thức:

  • Gửi trực tiếp (đối với trường hợp đáp ứng yêu cầu về chuẩn kết nối dữ liệu).
  • Hoặc gửi thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. 

(k.3 Đ.22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, k.1 Đ.6 Thông tư số 78/2020/TT-BTC)

tải xuống

Nguồn: Tập huấn Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ