Trong thời gian qua, Trường Đại học Điện lực đang tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các khoa, phòng ban, cá nhân… trong quá trình giải quyết công việc.

Các thủ tục hành chính đã và đang được nhà trường cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; 100% thủ tục hành chính được cập nhật, niêm yết công khai, rõ ràng tại bộ phận văn thư; 100% văn bản đi, đến được cập nhật đúng quy cách và thời gian quy định. Thường xuyên cập nhật các quy định thủ tục hành chính mới do Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ban hành; thực hiện công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định trên trang web của trường htThành phốs://epu.edu.vn/. Đồng thời, tiếp tục tuyên tuyền sâu rộng và công bố thủ tục hành chính đã ban hành.

Nội dung cải cách hành chính chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng các kế hoạch chỉ đạo, điều hành; rà soát, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản đúng nội dung, thể thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường.

Đến nay, các khoa, trung tâm, phòng ban của nhà trường đã sử dụng nền hành chính điện tử một cách thuần thục, các quyết định, hóa đơn điện tử được sử dụng và có hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã sử dụng phần mềm Egov trong việc thực hiện các thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan như: Quản lý công văn, quản lý điểm, đăng ký học phần, lịch tuần, lịch họp, đăng ký văn phòng phẩm, xin xe đi công tác...

Trường Đại học Điện lực đánh giá, thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được nhà trường xác định là một khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng quản lý và vận hành bộ máy. Việc cải cách thủ tục hành chính đã đem lại sự thay đổi tích cực trong quá trình hoạt động và chỉ đạo, điều hành của nhà trường. Mọi thủ tục được thực hiện đơn giản, rõ ràng, nhanh gọn; bảo đảm thời gian giải quyết công việc nhanh chóng và thuận lợi.

cải cách hành chính là một chủ trương lớn của Nhà nước, của Bộ Công thương cũng như Trường Đại học Điện lực. Thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung thực hiện các nội dung trong lộ trình đã xây dựng, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như những khâu đột phá trong cải cách hành chính trong từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

Tổ chức đối thoại giữa cơ quan thuế với người nộp thuế

Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế với người nộp thuế năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân đã tuyên truyền về Luật Quản lý thuế và Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ; tiếp tục phổ biến Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về việc gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, thời hạn nộp hồ sơ gia hạn đến hết ngày 30/7/2020; Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh...

Tại hội nghị, đại diện cơ quan thuế cũng lắng nghe ý kiến góp và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách thuế, thủ tục hành chính về thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời cho biết thời gian tới, Chi cục Thuếkhu vực Tuy An - Đồng Xuân sẽtiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc cho các đơn vị bằng nhiều hình thức như: qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại trụ sở đơn vị.

Nguồn: thanhtra.com.vn và baphuyen.com.vn