1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

TIN TỨC VỀ HĐĐT

Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử

Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử

 

Theo mục 2 điều 4 thông tư 32/2011/TT-BTC về nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử thì người bán hàng hóa, dịch vụ khởi tạo hóa đơn điện tử.


 

Doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện sau:

Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
Có chữ ký điện tử theo quy đị
nh của pháp luật.
Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử.
Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.
Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn. Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

 Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu.
Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
🌟CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
☎️ Hotline : 1800 6912 ☎️
🌎 Website: hoadondientutrungkien.com
📧 Email : Info@hoadondientutrungkien.com
 

Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851