1900 068 838

    Hỗ trợ:

Hóa đơn điện tử nhiều trang: Mẫu hóa đơn thế nào là hợp lệ?

Cơ quan thuế hiện nay có quy định "Không bắt buộc đính kèm bảng kê hàng hóa dịch vụ", mặt khác, hóa đơn điện tử thì không giới hạn số dòng số trang nên việc liệt kê, nhập liệu toàn bộ danh sách hàng hóa dịch vụ trong một số hóa đơn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết...

A. Hóa đơn điện tử nhiều trang cần đáp ứng điều kiện nào để hợp lệ?

1. Căn cứ pháp lý của việc lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Trường hợp danh mục hàng hóa dịch vụ trong giao dịch mua – bán nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, Khoản 1 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo 1 trong 2 cách dưới đây:

  • Cách 1: Ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn

Các mặt hàng phải được liệt kê đầy đủ, theo thứ tự liên tục từ số hóa đơn này đến số hóa đơn khác. 

Số hóa đơn trước phải ghi cụm từ “tiếp số sau” tại dòng ghi hàng hóa cuối cùng và tại dòng ghi hàng háo đầu của số hóa đơn sau phải có cụm từ “tiếp số trước”. 

Số hóa đơn đầu tiên ghi đầy đủ thông tin người bán và người mua. Hóa đơn cuối cùng ghi giá thanh toán, phụ thu, phụ phí, chiết khấu, thuế GTGT, chữ ký & dầu người bán (nếu có), chữ ký người mua và gạch chéo phần hóa đơn còn trống.

hóa đơn điện tử nhiều trang hợp pháp

  • Cách 2: Sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang

Những trường hợp doanh nghiệp, đơn vị sử dụng hóa đơn tự in mà lập, in hóa đơn được thực hiện từ phần mềm và mong muốn áp dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang, Cục thuế xem xét từng trường hợp để chấp thuận nếu hóa đơn đáp ứng ghi đầy đủ các thông tin dưới đây trên phần đầu của trang sau giống như trang đầu: 

  • Số hóa đơn 
  • Thông tin người mua, người bán (tên, địa chỉ, MST) 
  • Mẫu và ký hiệu hóa đơn

Ngoài ra, hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang cần phải có dòng ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (X là số thứ tự trang, Y là tổng số trang của hóa đơn).


Căn cứ quy định trên, tại Công văn 820/TCT-DNL ngày 13/03/2017, Tổng cục Thuế trả lời doanh nghiệp rằng, trong trường hợp chuyển hóa đơn điện tử ra chứng từ giấy, nếu số dòng của một trang hóa đơn không đủ để thể hiện số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra, doanh nghiệp thực hiện tương tự như trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà hóa đơn được tạo lập và in từ phần mềm. 

hóa đơn điện tử nhiều trang hợp lệ


Tổng cục Thuế đã có công văn giải đáp cho doanh nghiệp về hóa đơn điện tử nhiều trang

Cũng cần phải lưu ý, để hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang hợp lệ, hóa đơn không chỉ cần có phần đầu trang sau của hóa đơn thể hiện đủ nội dung như đã đề cập đến ở trên mà còn phải thỏa mãn đồng thời:

  • Hóa đơn điện tử đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn thông tin 
  • Có thể truy cập, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử dưới dạng hoàn chỉnh

Doanh nghiệp tìm hiểu Khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC để biết thêm chi tiết.

B. Tin tức khác về thuế TNCN: Hướng xử lý khi khai sai thuế TNCN?

Công văn 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
- Điểm mới 1: 
Sửa đổi quy định về khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng (Điểm a Khoản 4 Điều 7).
-Quy định trước đây:
Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm, không phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.
1. Thay vì bớt đi thủ tục để hoàn thiện hơn nhanh hơn tốt hơn thì nay tăng thêm thủ tục
2. Kê khai quý phải khớp với năm
- Hàng quý sẽ làm tờ khai tạm thời đúng/ sai xét sau
- Cuối năm khi quyết toán không khớp thì Người nộp thuế điều chỉnh lại 4 quý trong năm.
Lưu ý: Mức giảm trừ gia cảnh năm 2020: tăng từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế, tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020
---> Căn cứ:
- Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 về tăng mức giảm trừ gia cảnh
- Công văn số 2546/TCT-DNNCN ngày 23/06/2020 về việc triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 (Sau đây gọi tắt là Nghị quyết 954)

Sưu tầm Internet.

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ