1900 068 838

    Hỗ trợ:

Hoá đơn giấy có phải hủy trước ngày 01/11/2020?

Thời điểm phải áp dụng hóa đơn điện tử chưa được hiểu thống nhất cùng với vướng mắc là có phải hủy hoá đơn giấy trước ngày 01/11/2020 hay không? Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử. Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành đã đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong thời gian sắp tới...

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chưa sử dụng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì có phải hủy hay không là vấn đề được rất nhiều kế toán quan tâm.

hoa don dien tu trung kien

Theo khoản 2 điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định: “Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ…”. Qua đó thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử được nêu rõ tại Công văn 2578/TCT-CS ngày 23/6/2020 “từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC”, nói cách khác, phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 (đây là ý kiến của Tổng cục Thuế).

Việc bắt buộc hủy hóa đơn giấy còn tồn khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được quy định tại khoản 3 – Điều 14 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP nêu rõ: “Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.”

Như vậy, sau khi đã chuyển sang dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế quản lý Mã số thuế, doanh nghiệp không thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy và phải hủy hóa đơn theo đúng quy định.

hóa đơn điện tử trung kiên

Nhóm đối tượng được hưởng miễn phí hóa đơn điện tử có mã được quy định tại Điều 13 bao gồm:

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập;
  • Hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã;
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
  • Các trường hợp khác do Bộ Tài chính quyết định.

trung kiên invoice

Khai thuế điện tử online trên thuedientu.gdt.govv.vn

Còn nhiều trường hợp không phải doanh nghiệp không muốn làm theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nói chung, trên con đường cải cách thủ tục hành chính nói riêng, họ có khó khăn thật, trình độ chưa đạt thật, điều kiện chưa đáp ứng đủ thật nhưng nếu có sự chia sẽ và đồng hành từ Ngành Thuế và các ban ngành chức năng khác, việc tiếp cận triển khai sử dụng thành thục sẽ không phải là viễn cảnh xa với khi chỉ tiêu 100% doanh nghiệp cả nước thực hiện triển khai hóa đơn điện tử là không còn xa nữa.. Chúng ta hãy cùng chờ những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, hướng dẫn xử lý đến từ cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan trong những ngày cuối tháng 10, cuối năm 2020 chuẩn bị chuyển sang giai đoạn quan trọng mới 2021-2025...

Sưu tầm và biên soạn.

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ