1900 068 838

    Hỗ trợ:

Hướng dăn đăng nhập website Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

1/ Cách thực hiện:

Bước 1: Mở trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn:

https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

Bước 2: Trên màn hình trang chủ, chọn “Đăng nhập” để hiển thị màn hình đăng nhập công giao dịch điện tử.

đăng nhập bảo hiểm xã hội

Bước 3: Trên màn hình đăng nhập, chọn “Tổ chức”, nhập “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” và nhập “Mã kiểm tra”, chọn “Đăng nhập”.

Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

Hoặc chọn “Cá nhân”, nhập “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu”“Mã kiểm tra”, chọn “Đăng nhập”.

Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

 2/ Quên mật khẩu

* Mục đích: Hướng dẫn lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu

2.1. Đối với Cơ quan/Tổ chức

* Cách thực hiện:

Bước 1: Trên màn hình đăng nhập, chọn “Quên mật khẩu” để mở màn hình lấy lại mật khẩu

 Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

 

Bước 2: Thực hiện chọn đối tượng đăng ký = “Cơ quan/Tổ chức”; nhập thông tin bắt buộc tên đăng nhập và địa chỉ email đăng ký của đơn vi; nhập mã xác thực sau đó chọn “Xác nhận”. Hệ thống sẽ gửi thông tin mật khẩu vào email.

Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

Bước 3: Truy cập email đăng ký của đơn vị để lấy mật khẩu đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

2.2. Đối với Cá nhân

Bước 1: Trên màn hình đăng nhập, chọn “Quên mật khẩu” để mở màn hình lấy lại mật khẩu

Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

Bước 2: Thực hiện chọn đối tượng đăng ký = “Cá nhân”; nhập thông tin bắt buộc tên đăng nhập và số điện thoại của cá nhân; nhập mã xác thực sau đó chọn “Xác nhận”. Hệ thống sẽ gửi mã xác thực về số điện thoại. Nhấn “Lấy mật khẩu”

Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

Bước 3: Vào SMS của số điện thoại đăng ký của cá nhân để lấy mật khẩu đăng nhập.

3/ Đổi mật khẩu

* Mục đích: Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập

3.1. Cơ quan/Tổ chức

* Cách thực hiện:

Bước 1: Trên thông tin hiển thị, chọn “Đổi mật khẩu” để hiển thị màn hình đổi mật khẩu.

Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

Bước 2: Trên màn hình “Đổi mật khẩu”, thực hiện nhập các thông tin: Mật khẩu hiện tại; Mật khẩu mới; Nhập lại mật khẩu mới. Chọn “Đổi mật khẩu” để hoàn thành thao tác đổi mật khẩu

Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

3.2. Cá nhân

Bước 1: Trên thông tin hiển thị, chọn “Đổi mật khẩu” để hiển thị màn hình đổi mật khẩu.

Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

Bước 2: Trên màn hình “Đổi mật khẩu”, thực hiện nhập các thông tin: Mật khẩu hiện tại; Mật khẩu mới; Nhập lại mật khẩu mới. Chọn “Đổi mật khẩu” để hoàn thành thao tác đổi mật khẩu

Hướng dẫn đăng nhập BHXHVN

Nguồn: BHXHVN

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ