1900 068 838

    Hỗ trợ:

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế hộ kinh doanh có quy mô lớn từ năm 2022

Hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế theo phương pháp kê khai từ năm 01/01/2022 là những hộ, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn và hộ kinh doanh chưa đáp ứng tiêu chí đánh giá quy mô lớn nhưng phát sinh nhu cầu tính thuế theo phương pháp kê khai. Quy mô cơ sở được xác định dựa trên các tiêu chí như doanh thu, số lượng lao động sử dụng.

- Chẳng hạn như số lao động tham gia đóng BHXH từ 10 người trở lên hay tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên đối với những hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản các các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp.

 

chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh

 

– Hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

– Đối với những hộ kinh doanh trong các lĩnh vực ngành nghề có xác định được doanh thu kinh doanh theo xác nhận của cơ quan chức năng sẽ không phải thực hiện chế độ kế toán.

– Hộ kinh doanh thực hiện chế độ kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính từ ngày 01/01/2022.

– Hộ kinh doanh thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định.

 

1. Hồ sơ khai thuế cần chuẩn bị

Để thực hiện khai thuế nhanh chóng, hộ kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ dưới dây:

– Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm thông tư 40/2021/TT-BTC

– Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Các hộ kinh doanh không phải nộp phụ lục bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng.

2. Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Hộ kinh doanh sẽ nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  • Hộ kinh doanh kê khai thuế theo tháng thời hạn chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.
  • Hộ kinh doanh kê khai thuế theo quý thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

 

chế độ kế toán hộ kinh doanh

 

4. Thời hạn nộp thuế

- Chậm nhất ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cuối cùng sẽ là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Nếu thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

5. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh

- Đối với những hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh thì chậm nhất một ngày làm việc trước khi tạm ngừng sẽ phải thực hiện thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và trường hợp này sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế.  

- Đối với trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh không trọn tháng nếu khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn quý nếu khai thuế theo quý.

 

hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai

 

6. Hộ kinh doanh sẽ được chuyển đổi từ hộ khoán trong năm

- Đối với hộ khoán trong năm thực hiện chuyển đổi sang hộ kinh doanh, trước khi chuyển đổi hộ khoán cần khai điều chỉnh và bổ sung Tờ khai thuế khoán mẫu 01/CNKD.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tờ khai điều chỉnh, bổ sung hộ khoán để thực hiện điều chỉnh giảm thuế đã khoán cho thời gian chuyển đổi.

- Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu chuyển đổi phương pháp tính thuế hộ khoán cần thực hiện tờ khai điều chỉnh.

 

Nguồn: Internet

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ