1900 068 838

    Hỗ trợ:

Hướng dẫn nộp thông báo sai sót hóa đơn 04/SS-HDDT đúng thời hạn

Thời gian gần đây, cơ quan thuế đang ráo riết rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có xử lý hủy hóa đơn nhưng quên, hoặc có gửi thông báo sai sót mẫu 04/SS-HDDT nhưng quên không theo dõi kết quả, và phát hiện chưa được cơ quan thuế phê duyệt việc hủy hóa đơn điện tử đó...

 

Nay Hóa đơn điện tử Trung Kiên chia sẻ cách làm thông báo sai sót hóa đơn chi tiết nhất để các anh chị kế toán, các doanh nghiệp hộ kinh doanh kịp thời thực hiện việc gửi thông báo này và theo dõi kết quả của cơ quan thuế sau đó, tránh phát sinh các trường hợp vi phạm dẫn đến bị xử phạt chậm nộp tờ khai thuế.

1. Chậm thông báo hóa đơn sai sót thì sẽ bị xử phạt như nào?
Căn cứ điều 29 nghị định 125/2020/NĐ-CP có quy định các mức như sau:

Số ngày chậm nộpMức phạt
Quá thời hạn quy định từ 01 - 05 ngày, có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
Quá thời hạn quy định từ 01 - 10 ngày, không có tình tiết giảm nhẹ Phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng
Quá thời hạn quy định từ 11 - 20 ngày Phạt tiền từ 02 - 04 triệu động
Quá thời hạn quy định từ 21 - 90 ngày Phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng
Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên hoặc không gửi thông báo sai sót Phạt tiền từ 05 - 15 triệu đồng
 
 
2. Trường hợp phát hiện hóa đơn bị sai TÊN, ĐỊA CHỈ người mua và KHÔNG phải lập lại hóa đơn
Căn cứ khoản 1 điều 19 Nghị định 123
"Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.."
 
b) Các bước thực hiện thông báo sai sót như sau:
Bước 1: Tìm hóa đơn sai sót để làm mẫu 04SS-HDDT
thông báo sai sót hóa đơn điện tử 04SS/HDDT 
Tìm hóa đơn phát hiện sai sót để làm 04SS-HDDT
Bước 2: Điền thông tin trên mẫu 04SS-HDDT
thông báo sai sót hóa đơn điện tử 04SS/HDDT
Lưu ý chọn tính chất "Giải trình"
Bước 3: Cắm chữ ký số để ký gửi 04SS-HDDT lên thuế
thông báo sai sót hóa đơn điện tử 04SS/HDDT
Ký số và gửi lên thuế
Bước 4: Tải mẫu 04SS-HDDT (PDF) và gửi cho người mua
thông báo sai sót hóa đơn điện tử 04SS/HDDT 
Tải mẫu 04SS-HDDT
thông báo sai sót hóa đơn điện tử 04SS/HDDT
Kết quả
 
3. Trường hợp phát hiện có sai sót cần hủy hóa đơn và phải lập lại hóa đơn mới
a) Căn cứ khoản 1 điều 19 Nghị định 123:
  • Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
  • Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.
 
b) Các bước thực hiện thông báo như sau:
Bước 1: Làm tương tự như trường hợp thông báo sai sót cần giải trình
Bước 2: Điền thông tin trên mẫu 04SS-HDDT
 
thông báo sai sót hóa đơn
 
Bước 3: Cắm chữ ký số để ký gửi 04SS-HDDT lên thuế
thông báo sai sót hóa đơn điện tử 04SS/HDDT
 
Bước 4: Kiểm tra kết quả tiếp nhận mẫu 04SS-HDDT của cơ quan thuế
thông báo sai sót hóa đơn
 
Bước 5: Tiếp tục theo dõi và kiểm tra trên phần mềm tra cứu hóa đơn điện tử tại link hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng Cục thuế
 
thuế chấp nhận thông báo hủy hóa đơn
Cơ quan thuế chấp nhận thông báo hủy hóa đơn
 
*Lưu ý:
- Sau khi thuế tiếp nhận thì hóa đơn sẽ tự động bị hủy trên phần mềm.
- Nên thực hiện lập biên bản thu hồi hóa đơn khi thực hiện nghiệp vụ Hủy hoặc thay thế.
- Biên bản thu hồi giữa 2 bên có thể ký điện tử hoặc ký tay có đóng dấu.
 
Sưu tầm và biên soạn
 
» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ