1900 068 838

    Hỗ trợ:

Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

 Người nộp thuế là cá nhân lựa chọn một trong các cách sau đây để thực hiện cập  nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế...

Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử  a. Trường hợp NNT đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.  

- NNT truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tìm kiếm thủ tục hành chính:  “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” hoặc truy cập vào đường dẫn:  https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh 

doc.html?ma_thu_tuc=1.010244  

- Tích chọn Nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công  hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công định tuyến sang  Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và thực hiện các bước thay đổi thông tin như đăng  nhập trực tiếp tại Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế dưới đây.  

  1. Trường hợp NNT đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.  
  • NNT truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại đương dẫn:  https://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn tab “Cá nhân”\Đăng nhập và Nhập các thông tin  tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp. 

hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

1  

1. Thay đổi thông tin đăng ký thuế của NNT:  

- Sau khi đăng nhập thành công, tại thanh chức năng, tích chọn Đăng ký thuế\  Thay đổi thông tin  

- Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế, bao gồm  thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế.  

- Tại mục Giấy tờ của cá nhân, NNT tích chọn “Thay đổi thông tin” và nhập  chính xác thông tin số giấy tờ và ngày cấp theo CCCD mới nhất (12 số)  

  • Tiếp tục tích chọn: “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân  từ CSDL Quốc gia về dân cư: 

hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

2  

- Hệ thống ngay lập tức hiển thị theo thông tin chính xác của công dân từ CSDL  QG về dân cư  

Sau khi đối chiếu, NNT xác nhận hoàn thành và tích chọn: Hoàn thành kê  khai và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục  Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế, kết thúc kê khai thay đổi  thông tin ĐKT.  

2. Thay đổi thông tin NPT  

- Sau khi đăng nhập thành công, tại thanh chức năng, tích chọn Đăng ký thuế\  Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT\ Chọn hồ sơ “20/ĐK-TCT-Tờ khai đăng ký NPT của  cá nhân có thu nhập từ TLTC (TT105/2020) 

  • Tại màn hình nhập tờ khai, NNT lựa chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”,  cập nhật đầy đủ thông tin NPT (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên,  Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất))

 

hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

3  

- Sau khi kê khai các trường thông tin, NNT chọn “Hoàn thành kê khai” và  

thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để  hoàn thành gửi tờ khai Thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc và các hồ  sơ đính kèm.  

 

Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập.

 - NNT là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả,  gồm:  

 + Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan  chi trả thu nhập trước đó) và;  

 + Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá  nhân hoặc người phụ thuộc.  

- NNT là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay  đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thành phần hồ sơ:  + Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH- TCT ban hành kèm theo Thông tư  105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin NNT (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông  tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới  nhất)). 

hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

4  

+ Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để  thay đổi thông tin NPT (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày  sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (ưu tiên cập nhật số CCCD mới nhất)).  

 

Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế  

- Nơi nộp hồ sơ:  

 Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú  hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập)  

 - Thành phần hồ sơ  

 + Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành  kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của  bản thân NNT. 

 

hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

5  

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số  105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin đăng ký thuế của NPT. 

+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn  hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nộp thuế/ người phụ thuộc là người có quốc  tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong  trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Nguồn: Tổng Cục thuế

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ