1900 068 838

  Hỗ trợ:

Hướng dẫn Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo TT 78/2021

Người bán cần phải thông báo tới cơ quan Thuế khi điều chỉnh HĐĐT có sai sót về nội dung, bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT hoặc khai bổ sung hồ sơ thuế theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính...

Đơn vị thực hiện theo các bước như sau:

 • Tại menu ngang “Quản lý hóa đơn” và click chọn “Danh sách hóa đơn”

thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

 • Chuyển sang màn hình “Danh sách hóa đơn”. Tại đây người dùng có thể tích chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn để tạo thông báo sai sót.

thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

 • Chuyển sang màn hình Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót:

thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

 • Thông tin chung Người nộp thuế
  thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

  - Tên chi cục thuế(*)
  - Người nộp thuế(*)
  - Mã số thuế(*)
  - Ngày tạo lập(*)
  - Địa danh(*)
  - Loại(*):

thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

 • Với Loại “Thông báo hủy/giải trình của NNT theo thông báo của CQT” thì yêu cầu nhập đủ “Số thông báo của cơ quan thuế” và “Ngày thông báo của cơ quan thuế”

 

thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

 

Tại bảng danh sách hóa đơn:

 • Mã CQT cấp:
      + Với mẫu hóa đơn có mã đã được cơ quan thuế cấp mã v
  à hệ thống sẽ tự động điền sẵn mã đã cấp.
      + Với mẫu hóa đơn không mã l
  à bỏ trống.
 • Các thông tin: “Ký hiệu mẫu hóa đơn và ký hiệu hóa đơn” , “Số hóa đơn”, “Ngày hóa đơn” được lấy theo thông tin hóa đơn đã chọn.
 • Loại áp dụng hóa đơn điện tử:

thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

 • Tính chất thông báo:

thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

 • Lý do: Người dùng nhập lý do lập thông báo sai sót.
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, để gửi thông báo à Click button “Gửi thông báo” và Hệ thống lưu thông tin đăng ký đồng thời hiện ra danh sách các chữ ký số có trên máy để chọn chứng thư số phù hợp và ký số trên hồ sơ.

 

thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

 • Người dùng chọn 1 chứng thư số và Click OK các thông tin của chứng thư số được tự động lấy lên trang đăng ký. Ngược lại Click Cancel sẽ đóng bảng thông báo và dừng thao tác chọn chứng thư số.
 • Gửi thông báo thành công sẽ hiển thị popup thông báo:

thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

 • Click OK để ký và gửi dữ liệu lên cơ quan thuế. Đồng thời hệ thống quay về màn danh sách hóa đơn.
 • Để xem chi tiết các thông tin về trạng thái và thông điệp trả về và Sang màn hình “Lịch sử giao dịch”.

thông báo sai sót hóa đơn điện tử theo tt78/2021

 • Trạng thái gửi: Đã gửi và Gửi lỗi.
 • Kết quả trả về: Xem chi tiết các thông điệp trả về và Click icon icon xem
 • “Xem XML” chi tiết thông báo gửi lên cơ quan thuế và Click icon icon xem

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ