1900 068 838

    Hỗ trợ:

Kê khai thuế đối với hóa đơn sai và hóa đơn điều chỉnh/ thay thế?

Doanh nghiệp đã lập hóa đơn điện tử có mã của CQT, đã gửi cho khách hàng và kê khai, nhưng quý sau phát hiện ra hóa đơn bị sai sót thì phải lập hóa đơn điều chỉnh / thay thế. Cho hỏi doanh nghiệp kê khai lại tờ khai GTGT của quý có sai sót như thế nào?

Tổng cục Thuế trả lời:
  • Người bán khai thuế căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  • Người mua khai thuế căn cứ hóa đơn hợp pháp do người bán giao cho người mua, do đó người mua căn cứ vào hóa đơn gốc và hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế để kê khai.

 

Các trường hợp phát sinh khi điều chỉnh thuế GTGT đầu ra, đầu vào

  Tăng số thuế phải nộp Giảm số thuế phải nộp Tăng số thuế được khấu trừ Giảm số thuế được khấu trừ Tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế KT Giảm số thuế phải nộp, tăng số thuế KT
Khai thuế +Điều chỉnh sai

 

+KHBS: Nêu lý do sai

 

+Điều chỉnh sai

 

+KHBS: Nêu lý do sai

 

+Điều chỉnh sai

 

+KHBS: Nêu lý do sai

+Điều chỉnh sai

 

+KHBS: Nêu lý do sai

+Điều chỉnh sai

 

+KHBS: Nêu lý do sai

+Điều chỉnh sai

 

+KHBS: Nêu lý do sai

 

    Tăng KT,

 

Điều chỉnh vào chỉ tiêu [38] TK hiện tại

Giảm KT,

 

Điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] TK hiện tại

Giảm KT, Số chênh lệch

 

Điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] TK hiện tại

Tăng KT, Số chênh lệch

 

Điều chỉnh vào chỉ tiêu [38] TK hiện tại:

Nộp thuế +Nộp thêm thuế GTGT

 

+ Phạt chậm nộp

= Số thuế nộp thêm*0.03%*số ngày chậm nộp

+ Thuế GTGT nộp thừa DN tự bù trừ

 

+ TH chưa nộp thuế sẽ tính chậm nộp trên số tiền phải nộp đầu tiên

Không có Không có +Nộp thêm thuế GTGT

 

+ Phạt chậm nộp

= Số thuế nộp thêm*0.03%*số ngày chậm nộp

+ Thuế GTGT nộp thừa doanh nghiệp tự bù trừ 

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ