1900 068 838

    Hỗ trợ:

Không còn bắt buộc DN triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 11/2020

 Không còn bắt buộc các doanh nghiệp phải hoàn thành thực hiện hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/202

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Qua Nghị định vừa ban hành ngày 19/10/2020 có những nội dung quan trọng mà các Doanh nghiệp hiện nay đang rất quan tâm, cụ thể như sau:

- Bỏ quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về quy định về hoá đơn điện tử, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022
---> Căn cứ:
- Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
- Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có mã của cơ quan thuế
- Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
---> Theo đó:
- Bắt buộc sử dụng HĐĐT từ ngày 1/7/2022 Nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức HĐĐT trước ngày 1/7/2022 Tùy theo cơ sở hạ tầng của các chi cục thuế quản lý
+ Nếu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin học phổ cập đầy đủ thì áp dụng sớm hóa đơn điện tử
+ Nếu cơ sở hạ tầng chưa đủ triển khai sớm thì hạn chót ngày 01/7/2022
- HĐĐT vẫn được phép lập kèm bảng kê đính kèm (tại Điều 10. Nghị định 123/2020/NĐ-CP Nội dung của hóa đơn)
- Ngày ký HĐĐT khác ngày lập HĐĐT thì căn cứ vào ngày lập HĐĐT để kê khai.
- Các đơn vị còn hoá đơn giấy dùng hết hoá đơn giấy rồi phát hành hoá đơn điện tử sau
+ Sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử
+ KHông phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 (bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử)
+ Trong thời gian từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/06/2022, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.
+ Trong thời gian nêu trên, đơn vị có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

NGHỊ ĐỊNH 123/2020/ND-CP BAN HÀNH NGÀY 19/10/2020

Những lưu ý khác đã giải đáp được phần nào thắc mắc của đa số doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, đã và đang sử dụng hóa đơn giấy, sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, những điểm quan trọng như sau:
           - Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022.
   Theo đó, đơn vị nào đã phát hành hóa đơn điện tử thì vẫn sử dụng song song với hoá đơn giấy đến 1/7/2022, đơn vị nào mới thành lập sẽ tùy vào cơ chế quản lý của cơ quan thuế quản lý trực tiếp có cho phép phát hành hoá đơn giấy hay buộc phải phát hành hóa đơn điện tử. Nghị định "khuyến khích" sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022.
           - Hóa đơn điện tử vẫn được phép lập kèm bảng kê.
           - Ngày ký hóa đơn điện tử khác ngày lập hóa đơn điện tử thì căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để kê khai.
» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ