1900 068 838

    Hỗ trợ:

Kinh doanh vàng bạc, nhà hàng bắt buộc xuất HDDT từ máy tính tiền

Ráo riết triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 đến hết tháng 3, cơ quan thuế sẽ kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, vàng bạc... không xuất hóa đơn kịp thời, đầy đủ cho người mua...

Cơ quan thuế phấn đấu đến hết tháng 3 triển khai hoá đơn điện tử là từ máy tính tiền đối với 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo danh sách giai đoạn 1.

 

máy tính tiền vàng bạc nhà hàng

 

Tổng cục Thuế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến 63 cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

SỐ HOÁ ĐỂ CHỐNG THẤT THU THUẾ BÁN LẺ

Tổng cục Thuế cho biết đã ban hành quy trình quản lý hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Quyết định số 1391/QĐ-TCT ngày 23/8/2022 và chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện từ khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022.

Lộ trình được Tổng cục Thuế đưa ra là đảm bảo đến hết tháng 2/2023 phải đạt tối thiểu 70% số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và phấn đấu đến hết tháng 3/2023 triển khai đối với 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo danh sách báo cáo Tổng cục Thuế của giai đoạn 1.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng có chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 đến hết tháng 3/2023 đối với một số nhóm đối tượng như ngành hàng ăn uống, siêu thị, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch...

Thông tin về lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền so với hóa đơn điện tử có mã thông thường, Tổng cục Thuế chỉ rõ 4 điểm nổi bật.

Một là, có thể xuất hóa đơn điện tử ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hay đêm khuya do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Hai là, chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường;

Ba là, tại một địa điểm bán hàng có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Bốn là, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cần hóa đơn để tham gia dự thưởng do thông tin trên hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có thêm trường thông tin về chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trong trường hợp người mua hàng chưa có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế.

Cùng với đó, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính trong chương trình chuyển đổi số.

 

hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

 

Phủ sóng hoá đơn điện tử sẽ là nhân tố giúp ngành tài chính hoàn thành công tác thu ngân sách trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dự toán thu ngân sách năm 2023 tăng tới gần 17% so với dự toán năm 2022. Năm 2023, sức ép lạm phát tăng cao, xung đột địa chính trị leo thang, khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng kéo theo khủng hoảng các thị trường hàng hóa khác, dự báo sẽ gây khó tới công tác thu ngân sách. 

Vì vậy, trong thư gửi các bí thư, chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo các địa phương hợp tác chặt chẽ với ngành tài chính trong vấn đề này. Theo đó, lãnh đạo các tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn như ngân hàng nhà nước, công thương, công an, thông tin truyền thông..., phối hợp với cơ quan thuế để đề xuất các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước và tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn như: ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc...

 

SẼ KIỂM TRA ĐỘT XUẤT CÁC CƠ SỞ KINH DOANH 

Để triển khai hiệu quả nhất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong thời gian tới, nhiều cục thuế đồng tình với việc ở các địa phương nên có ban chỉ đạo của uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố để có sự đồng thuận cũng như quyết liệt trong triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Ghi nhận ý kiến cục thuế các địa phương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh đề nghị cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. 

Theo đó, "trên cơ sở danh sách người nộp thuế thuộc diện có thể lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền của doanh nghiệp, cục thuế lập kế hoạch, giao chỉ tiêu đến từng phòng chuyên môn, chi cục thuế, từng đội thuế, từng công chức quản lý thuế để tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc người nộp thuế thuộc nhóm có thể triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo danh sách", lãnh đạo Tổng cục Thuế gợi ý.

Lộ trình được Tổng cục Thuế đưa ra là đảm bảo đến hết tháng 2/2023 phải đạt tối thiểu 70% số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và phấn đấu đến hết tháng 3/2023 triển khai đối với 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo danh sách báo cáo Tổng cục Thuế của giai đoạn 1.

Cùng với đó, "các cục thuế tiếp tục chỉ đạo, quyết liệt rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, để thúc đẩy các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng. Tăng cường tuyên truyền đến người dân về quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ", ông Minh đề nghị.

Để triển khai đồng bộ, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để tổ chức hội nghị trao đổi, làm việc với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để nghiên cứu giải pháp kỹ thuật cho phép đọc thông tin người mua hàng từ thẻ căn cước công dân giúp cho việc lập và xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhanh chóng, thuận lợi.

- Đồng thời, tiếp tục rà soát danh sách các cơ sở kinh doanh thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đến người tiêu dùng nhưng việc hạch toán toàn bộ hoạt động kinh doanh được thực hiện tại trụ sở chính, có sử dụng hệ thống máy tính tiền như chuỗi cửa hàng ăn uống, chuỗi cửa hàng sách, chuỗi cửa hàng thuốc, chuỗi cửa hàng tiện lợi…

 

kiểm tra đột xuất nhà hàng cơ sở kinh doanh vàng bạc...

 

Từ đó, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện việc xuất hóa đơn theo đúng quy định, triển khai hình thức hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong thời gian tới.

Theo Tổng cục Thuế, sau hơn 1 tháng triển khai triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có 62/63 cục thuế báo cáo kế hoạch triển khai giai đoạn 1 đến hết tháng 3/2023, với tổng số người nộp thuế sẽ triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 3.943 cơ sở kinh doanh.

Tuy nhiên, tỷ lệ xuất hoá đơn từ máy tính tiền rất thấp. Trong số 3.943 cơ sở kinh doanh đã đưa vào kế hoạch triển khai giai đoạn 1, có 805 cơ sở kinh doanh chính thức đăng ký và được chấp nhận đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền trên hệ thống của cơ quan thuế, chiếm tỷ lệ 20%. 

Cùng với đó, tổng số hoá đơn điện tử đang sử dụng của 3.943 cơ sở kinh doanh là hơn 85 triệu hóa đơn điện tử, trong đó, chỉ có vỏn vẹn 544 hoá đơn điện tử là từ máy tính tiền đã được gửi đến hệ thống của cơ quan thuế.

Nguồn: internet

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ