1900 068 838

    Hỗ trợ:

Lưu ý khi kê khai, nộp thuế theo tháng, quý năm 2023

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế, Chi cục Thuế xin lưu ý đến Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế trên địa bàn về thời hạn nộp một số tờ khai và tiền thuế trong giai đoạn đầu năm 2023...

"Căn cứ Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội về Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế...

 kê khai thuế 2025

I/ Hồ sơ khai thuế theo tháng, quý năm 2023 và nộp các khoản thuế sau đây:

1. Lệ phí môn bài năm 2023:

Trường hợp trong năm 2022, doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc có thay đổi về vốn (kể cả trường hợp thay đổi không dẫn tới thay đổi bậc môn bài) thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai, nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 4/2022 chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước (Nghị định số 91/2022/NĐ-CP)

  Do vậy, Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè đề nghị doanh nghiệp tính toán và nộp vào ngân sách nhà nước số thuế TNDN tạm nộp quý IV năm 2022 theo đúng quy định, tránh tình trạng bị tính tiền chậm nộp.

3. Thuế giá trị gia tăng:

Quý tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT như sau:

Trường hợp khai thuế theo tháng (tháng 12/2022): nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 27/01/2023.

Trường hợp khai thuế theo quý (quý IV/2022): nộp tờ khai và nộp thuế thuế chậm nhất 31/01/2023.

4. Thuế thu nhập cá nhân:

Quý tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kê khai khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (kể cả tổ chức, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN vẫn phải nộp tờ khai theo đúng quy định) như sau:

Trường hợp khai thuế theo tháng (tháng 12/2022): nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 27/01/2023.

Trường hợp khai thuế theo quý (quý IV/2022): nộp tờ khai thuế và nộp thuế chậm nhất là ngày 31/01/2023.

5. Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệttháng 12 năm 2022 (đối với trường hợp khai thuế theo tháng, nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 27/01/2023)

6. Thuế bảo vệ môi trườngtháng 12 năm 2022 (đối với trường hợp khai thuế theo tháng, nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 27/01/2023)

7. Thuế tài nguyêntháng 12 năm 2022 (đối với trường hợp khai thuế theo tháng, nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 27/01/2023)

8. Thuế nhà thầu nước ngoàitháng 12 năm 2022 (đối với trường hợp khai thuế theo tháng, nộp tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 27/01/2023)

  

II/ Hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2022 và nộp các khoản thuế (thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/03/2023) sau đây:

  1. Nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính năm 2022 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung theo quyết toán năm 2022.
  2. Nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quyết toán năm 2022 (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán với cơ quan thuế quản lý trực tiếp).
  3. Nộp tờ khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2022 và số thuế tài nguyên phải nộp theo quyết toán năm 2022.

 khai nộp thuế 2023

III/ Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

  Trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020), cụ thể sau :

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ).

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Do cùng lúc phải nộp nhiều khoản thuế như trên nên có thể tạo ra sự khó khăn nhất định về tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt thời gian này trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vì vậy, Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè khuyến nghị các đơn vị, tổ chức có phát sinh nghĩa vụ phải nộp các khoản thuế nêu trên chủ động cân đối nguồn tài chính để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.

Trân trọng kính chào./."

Nguồn: Cơ quan thuế

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ