1900 068 838

  Hỗ trợ:

Lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2023

Hoàn thuế là gì? Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan thuế sẽ hoàn trả lại phần tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật...

hoàn thuế thu nhập cá nhân 2023

 

1. Hoàn thuế là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan thuế sẽ hoàn trả lại phần tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

2. Các trường hợp được hoàn thuế?

 • Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
 • Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

3. Điều kiện được hoàn thuế?

 • Thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định
 • Cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Hồ sơ đề nghị hoàn thuế được gửi cho cơ quan thuế theo qui định và được chấp nhận

 

4. Phương thức hoàn thuế?

 • Cá nhân thực hiện hoàn thuế thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập với cá nhân thực hiện ủy quyền quyết toán thuế.
 • Cá nhân tự làm thủ tục hoàn thuế với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

 

5. Hình thức nộp hồ sơ hoàn thuế?

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu chính;
 • Gửi hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.

 

6. Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế?

 • Doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế cho các cá nhân ủy quyền thì nơi nộp hồ sơ là cơ quan thuế trực tiếp quản lý
 • Cá nhân tự làm hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được xác định theo quy định (Hướng dẫn trong Công văn 636/TCT-DNNCN )

 

7. Thời hạn khai quyết toán thuế?

 • Đối với tổ chức trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

 

hoàn thuế thu nhập cá nhân 2023

 

8. Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế?

 • Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế.
 • Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

9. Thời gian hoàn thuế

 • Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế, cơ quan thuế phải thông báo về việc chấp nhận giải quyết hồ sơ hoặc thông báo cho người nộp thuế bổ sung nếu hồ sơ đã nộp nhưng không đúng thủ tục theo qui định
 • Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế chấp nhận giải quyết hồ sơ nếu thuộc diện hoàn thuế trước
 • Chậm nhất là 40 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế chấp nhận giải quyết hồ sơ nếu thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế

 

10. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN?

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTTTNCN 
 • Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN 
 • Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). 
 • Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.
 • Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký).

 

11. Một số lưu ý khác:

 • Chỉ hoàn thuế nếu người nộp thuế có đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế không chủ động hoàn.
 • Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
 • Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
 • Quá thời hạn quy định nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả.
 • Mẫu biểu hoàn thuế theo phụ lục I ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC 

 

Nguồn: thuvienphapluat.vn

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ