1900 068 838

    Hỗ trợ:

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính từ tháng 07/2020

Với ba chương trình công tác trọng tâm, chín đề án và ba nghị quyết chuyên đề, các mục tiêu nhiệm kỳ qua của Ðảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thành, với nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời với coi trọng kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong khối cơ quan, ban, ngành của thành phố, tiếp tục được chọn là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, với kỳ vọng và quyết tâm ở mức cao hơn.

Củng cố vai trò "then chốt"

Xác định rõ vai trò của tổ chức đảng trong các cơ quan của thành phố, nhiệm kỳ qua, Ðảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

khuyến khích xuất hóa đơn điện tử

Ðề cao công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho rằng, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mở rộng dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất. Ðảng bộ cơ quan Sở Giao thông vận tải có 12 chi bộ, một đảng bộ bộ phận có 39 chi bộ trực thuộc, tổng số 457 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra đã kiểm tra đối với 37 chi bộ và 1.319 đảng viên. Qua đó, phát hiện và xử lý kỷ luật sáu đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tại Ðảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, cấp ủy nhận thức sâu sắc rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ là thành tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Ðảng. Nhiệm kỳ qua, các chi bộ trực thuộc đã duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ trước ngày 10 hằng tháng; sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn, các chi bộ lựa chọn nội dung thiết thực để sinh hoạt chuyên đề; phân công đảng viên chuẩn bị chủ đề, tài liệu sinh hoạt từng quý và đăng ký thực hành gắn với thực hiện đạo đức công vụ.

Theo Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn, một trong những điểm nhấn nhiệm kỳ là hiệu quả thực hiện Chương trình số 01 của Ðảng ủy Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và khóa XII) tạo sự chuyển biến mạnh về xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020. Ðây được coi là tiền đề đổi mới toàn diện các lĩnh vực xây dựng Ðảng trong Khối. Việc quán triệt nghiên cứu, học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết ở Ðảng bộ Khối có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tỷ lệ các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết ngày càng cao, với 250 lượt bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp làm báo cáo viên; hơn 2.500 lượt cán bộ chủ chốt tham gia học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt hơn 98%.

khuyến khích xuất hóa đơn điện tử

Quá trình Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào đời sống đã nhân rộng những mô hình có chiều sâu. Cán bộ, đảng viên được đánh giá hằng năm có thêm căn cứ là kết quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện đã đăng ký. Cùng với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thuộc Ðảng bộ Khối. Sau gần hai năm thực hiện đã tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới lề lối làm việc; nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn đạo đức, lối sống; tự sửa chữa khuyết điểm của mình để tạo động lực, sự tin tưởng trong cơ quan, đơn vị, cùng nỗ lực vì nhiệm vụ chung.

Trong công tác cán bộ, các cấp ủy đã cụ thể hóa, thể chế hóa các nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, gắn kết các khâu trong công tác cán bộ, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, từng bước xây dựng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ. Qua kết quả đại hội tại tất cả 68 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Ðảng bộ Khối vừa qua, trong số 599 cấp ủy viên được bầu tại đại hội, có 384 đồng chí cấp ủy tái cử đạt 64,1%; 215 đồng chí cấp ủy viên tham gia lần đầu đạt 35,9%. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 27%. Cấp ủy dưới 35 tuổi đạt 2,3%; từ 35 đến dưới 40 tuổi đạt 7,3%. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học là 224 đồng chí, đạt 40,7%; 325 thạc sĩ, đạt 54,2%; 50 tiến sĩ, đạt 8,3%...

Nâng cao chất lượng công vụ

Bí thư Ðảng ủy Khối Nguyễn Doãn Hoàn cho rằng, khi chủ trương đúng cần song hành là phương pháp đúng sẽ tạo sức bật đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống Do vậy, cấp ủy luôn coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, tuân thủ quy chế, quy định, quy trình để đạt sự thống nhất trong toàn Ðảng bộ. Triển khai chỉ thị, nghị quyết, Ðảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc luôn xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cần tập trung chỉ đạo trong từng thời gian cụ thể; quyết liệt, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tập trung các đơn vị có biểu hiện yếu kém, hạn chế. Cùng với hiệu quả triển khai Chương trình 02 của Ðảng ủy Khối về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ, Ðảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã ghi nhận một bộ máy chuyển động tích cực.

khuyến khích xuất hóa đơn điện tử

Với phương châm năm rõ: "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả", gắn các chủ đề công tác hằng năm của thành phố về trật tự và văn minh đô thị; kỷ cương hành chính; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và hai bộ quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và nơi công cộng, đã nâng lên ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân. Kết quả được ghi nhận bằng những con số cụ thể, trong đó có công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiệm kỳ qua, các cơ quan thành phố đã tiếp 32.611 lượt công dân, nhận và xử lý 25.130 đơn các loại; thụ lý theo thẩm quyền 3.178 vụ khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 2.818 vụ.

Tại Ðảng bộ Cục Thuế TP Hà Nội, đơn vị có số thu chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách cả nước, cấp ủy xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Lấy sự hài lòng của người nộp thuế, của nhân dân, phương châm "Tận tâm lắng nghe - tận tình hướng dẫn - tận tụy giải quyết", Cục Thuế TP Hà Nội thường xuyên rà soát, đánh giá toàn bộ thủ tục hành chính, quy trình quản lý thuế, tham mưu, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp pháp luật hiện hành và xu thế hội nhập. Tỷ lệ kê khai thuế qua mạng đã vượt 98%; nộp thuế điện tử hơn 95% số thuế; hoàn thuế điện tử đạt hơn 95% số hồ sơ. Có hơn 99 nghìn doanh nghiệp, tổ chức áp dụng hóa đơn điện tử (đạt tỷ lệ hơn 73%, dẫn đầu cả nước).

Ðánh dấu bước chuyển mạnh mẽ, đồng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, theo Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền, hệ thống y tế Thủ đô đã nhận được sự hài lòng của người bệnh. Các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến khoa khám bệnh đã giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, hạn chế tiêu cực… Nhiều đơn vị triển khai mô hình bệnh viện vệ sinh, bệnh viện xanh-sạch-đẹp; phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị, nhiều kỹ thuật ngang tầm với các bệnh viện Trung ương… Qua kết quả khảo sát mới đây về sự hài lòng tại 67 bệnh viện trên địa bàn, cho thấy hơn 92% số người bệnh ngoại trú bày tỏ hài lòng và rất hài lòng. Tỷ lệ này đối với người bệnh nội trú là hơn 95%.

Một điều được ghi nhận trong thời gian qua, đó là việc các cấp ủy trực thuộc Ðảng bộ Khối đã chỉ đạo đơn vị tham mưu tổ chức hoạt động song phương, đa phương với các thủ đô và thành phố, các tập đoàn lớn trên thế giới, quảng bá hình ảnh, truyền thống văn hóa của Thủ đô, xúc tiến hợp tác; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 vừa qua. Những nỗ lực chung đã góp phần đưa Hà Nội vào bảng xếp hạng 10 thành phố có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới. Giai đoạn 2016 - 2020, thu ngân sách lũy kế trên địa bàn ước đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, tăng bình quân 11,1%/năm; dự kiến có thêm chín huyện và 170 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước hạn hai năm so với mục tiêu nhiệm kỳ đề ra...

khuyến khích xuất hóa đơn điện tử

Trong giai đoạn 2020 - 2025, dự báo sát thực tế thuận lợi và khó khăn để chọn đúng khâu đột phá, Ðảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình Thủ đô phát triển và hội nhập. 

>>>>Thông tin khác: Doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử 99,8%

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, với việc 63/63 tỉnh- thành và 100% chi cục thuế trực thuộc tham gia triển khai hệ thống khai thuế điện tử, đến nay đã có 99,8% doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ.

Cùng với đó, 99,2% trên tổng số DN đang hoạt động đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế. Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế tại 63 tỉnh- thành.

Tính từ ngày 1/1- 30/6/2020, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 6.270, đạt 96,46%; số hồ sơ tiếp nhận là 12.570 hồ sơ, đạt 97,56%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 9.293 hồ sơ với tổng số tiền hơn 54.089 tỷ đồng.

Đối với việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tổng cục Thuế cho biết, tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến 30/6/2020, đã có 255 DN tham gia. Từ ngày 1/1- 30/6/2020, có 697.403 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 18.918 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.673 tỷ đồng.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao về cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử dành cho cá nhân; triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử theo đúng tiến độ.

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

banner
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : Số 58/16 Đường 47, Phường HBC, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
VPĐD  : Số 409/34 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0949 16 78 87 - 0919 44 88 51
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com

Hỗ Trợ