1900 068 838

    Hỗ trợ:

Nâng cấp eTax 1.9.5, iCaNhan 3.0.7, HTKK 4.6.2, iTaxViewer 1.8.1

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp, cá nhân (eTax, icanhan); ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer), ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK).

- Nhằm đáp ứng quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, cụ thể như sau: 

1. Nâng cấp ứng dụng eTax:
      - Nâng cấp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 04/GTGT bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đáp ứng quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:
     + Tờ khai 01/GTGT: Chỉ áp dụng cho “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường” với kỳ tính thuế tháng 11/2021, tháng 12/2021 và quý 4/2021.
      + Tờ khai 04/GTGT: Chỉ áp dụng khi NNT khai trực tiếp, không áp dụng cho “Hoạt động thu hộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao” với kỳ tính thuế:
       • Đối với tờ khai tháng: tháng 11/2021, 12/2021.
       • Đối với tờ khai quý: quý 4/2021.
       • Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021.
     - Nâng cấp tờ khai 01/CNKD, 01/XSBHĐC, 01/TTS, bổ sung Bản xác định số thuế được miễn theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đáp ứng quy định tại Nghị định 92/2021/NĐ-CP cụ thể như sau
     + Tờ khai 01/CNKD:
     • Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
     • Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
     • Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
     + Tờ khai 01/XSBHĐC:
     • Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
     • Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
     + Tờ khai 01/TTS:
     • Đối với tờ khai năm: Năm 2021.
     • Đối với tờ khai lần phát sinh: có thời gian kỳ thanh toán liên quan ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021.
     - Gửi biên bản xử phạt vi phạm hành chính cho người nộp thuế.
 
thuế điện tử etax mới 16/11/2021
 
2. Nâng cấp ứng dụng iCaNhan:
   - Nâng cấp tờ khai 01/CNKD, 01/BC-SDHĐ-CNKD, 01/TTS, 01/TKN-XSBHĐC bổ sung Bản xác định số thuế được miễn theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đáp ứng quy định tại Nghị định 92/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:
     + Tờ khai 01/CNKD:
     • Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
     • Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
     • Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
     + Tờ khai 01/BC-SDHĐ-CNKD:
     • Đối với tờ khai: Quý 3/2021, 4/2021.
     + Tờ khai 01/TTS:
     • Đối với tờ khai năm: Năm 2021.
     • Đối với tờ khai lần phát sinh: có thời gian kỳ thanh toán liên quan ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021.
     + Tờ khai 01/TKN-XSBHĐC: Đối với tờ khai năm: Năm 2021.
 
3. Nâng cấp ứng dụng HTKK: 
3.1. Miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
     - Bổ sung Bản xác định số thuế được miễn theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (01-1/PL-CNKD) đính kèm tờ khai 01/CNKD, 01/XSBHĐC, 01/BC-SDHĐ-CNKD, 01/TTS, 01/TKN-XSBHĐC, cụ thể như sau:
     + Tờ khai 01/CNKD:
     • Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
     • Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021
     • Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
     + Tờ khai 01/XSBHĐC:
     • Đối với tờ khai Quý: Quý 3/2021, 4/2021
     • Đối với tờ khai tháng: Từ tháng 07/2021 đến tháng 12/21021
     + Tờ khai 01/BC-SDHĐ-CNKD:
     • Đối với tờ khai: Quý 3/2021, 4/2021.
     + Tờ khai 01/TTS:
     • Đối với tờ khai năm: Năm 2021.
     • Đối với tờ khai lần phát sinh: có thời gian kỳ thanh toán liên quan ngày 01/07/2021 đến 31/12/2021.
     + Tờ khai 01/TKN-XSBHĐC: Đối với tờ khai năm: Năm 2021.
 
giảm 30 % thuế vat đổi với các doanh nghiệp vận tải dịch vụ
 
3.2. Giảm thuế giá trị gia tăng
   - Bổ sung Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 đính kèm tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, cụ thể như sau:
     + Tờ khai 01/GTGT: Chỉ áp dụng cho “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường” với kỳ tính thuế tháng 11/2021, tháng 12/2021 và quý 4/2021
    + Tờ khai 04/GTGT: Chỉ áp dụng khi NNT khai trực tiếp, không áp dụng cho “Hoạt động thu hộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao” với kỳ tính thuế
     • Đối với tờ khai tháng: tháng 11/2021, 12/2021
     • Đối với tờ khai quý: quý 4/2021
     • Đối với tờ khai lần phát sinh: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021
 
4. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:
     Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các ứng dụng nêu trên.
     Từ ngày 16/11/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax phiên bản 1.9.5, iCanhan phiên bản 3.0.7, HTKK phiên bản 4.6.2 thay cho các phiên bản trước đây.
Nguồn: Tổng Cục Thuế
 
» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ