1900 068 838

    Hỗ trợ:

Nâng cấp eTax 1.9.6, iCanhan 3.0.9, iTaxViewer 1.8.2, HTKK 4.6.3

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ dành cho doanh nghiệp, cá nhân (eTax, iCaNhan); ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer); ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo đáp ứng Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021...

  1. Nâng cấp ứng dụng eTax:

1.1. Đáp ứng Thông tư số 40/2021/TT-BTC

   Bổ sung các mẫu biểu tờ khai theo quy định tại T mẫu biểu của thông tư số 40/2021/TT-BTC, gồm các tờ khai:

  - Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: mẫu số 01/CNKD.

  - Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản: mẫu số 01/TTS.

  - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: mẫu số 01/XSBHĐC.

1.2. Đáp ứng Thông tư số 105/2020/TT-BTC

   Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo mẫu biểu củaquy định tại thông Thông tư số 105/2020/TT-BTC, gồm các tờ khai: bao gồm:

  - Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức): mẫu số 01-ĐK-TCT.

  - Tờ khai đăng ký thuế  (Dùng cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế): mẫu số 02-ĐK-TCT.

  - Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, Ban điều hành liên danh): mẫu số 04-ĐK-TCT.

  - Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế) : mẫu số 06-ĐK-TCT.

  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế (MST): mẫu số 10-MST, 11-MST, 12-MST.

  - Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho bên Việt Nam nộp thay nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài, tổ chức hợp tác kinnh doanh với cá nhân, tổ chức hợp tác kinh doanh với tổ chức:) mẫu số 04.1-ĐK-TCT.

  - Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:   (mẫu 05/ĐK-TH-TCT).

  - Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công: (mẫu số 20/ĐK-TH-TCT).

  - Tạm ngừng hoạt động kinh doanh: mẫu số 23-ĐK-TCT.

  - Tờ khai Chấm chấm dứt hiệu lực MST: mẫu số 24-ĐK-TCT.

  - Tờ  khai Khôi khôi phục MST: mẫu số 25-ĐK-TCT.

  - Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế: mẫu số 08-MST.

  - Tờ khai đề nghị Cấp cấp lại giấy chứng nhận ĐKT: mẫu số 13-MST.

   Bổ sung các mẫu biểu tờ khai theo mẫu biểu củaquy định tại thông Thông tư số 105/2020/TT-BTC, gồm các tờ khai:

  - Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu:) mẫu số 04.4-ĐK-TCT.

  - Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến: mẫu số 30-ĐK-TCT.

  - Văn bản đăng ký hủy chuyển địa điểm: mẫu số 31/ĐK-TCT.

1.3. Đáp ứng tích hợp phương thức ký SimCA

  - Nâng cấp các chức năng ký điện tử dành cho NNT bổ sung phương thức ký điện tử SimCA (nhà cung cấp Newtel).

 

 nâng cấp thuế điện tử

  1. Nâng cấp ứng dụng iCaNhan:

2.1. Đáp ứng Thông tư số 40/2021/TT-BTC

  Bổ sung các mẫu biểu tờ khai theo mẫu biểu củaquy định tại thông Thông tư số 40/2021/TT-BTC, gồm các tờ khai:

  - Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: mẫu số 01/CNKD.

  - Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản: mẫu số 01/TTS.

  - Tờ khai thuế năm dành cho cá nhân kinh doanh: mẫu số 01/TKN-CNKD.

2.2. Đáp ứng Thông tư số 105/2020/TT-BTC

   Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo mẫu biểu của thông tư 105/2020/TT-BTC, gồm các tờ khai:

  - Tờ khai đăng ký thuế (Dùng  cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:) mẫu số 03/ĐK-TCT.

  - Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho cá nhân không kinh doanh) : mẫu số 05-ĐK-TCT.

  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo MST: mẫu số 10-MST, 11-MST, 12-MST.

  - Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:) mẫu số 03/ĐK-TCT.

  - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân: mẫu số 32-ĐK-TCT.

  - Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công: (mẫu số 05-ĐK-TH-TCT).

  - Tờ khai đăng ký (Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:) mẫu số 20-ĐK-TCT.

  - Tờ khai Tạm ngừng hoạt động kinh doanh: mẫu số 23-ĐK-TCT.

  - Tờ khai đề nghị Chấm chấm dứt hiệu lực MST: mẫu số 24-ĐK-TCT.

  - Tờ khai đề nghị Khôi khôi phục MST: mẫu số 25-ĐK-TCT.

   Bổ sung mẫu biểu tờ khai theo mẫu biểu của thông tư 105/2020/TT-BTC:

  - Tờ khai đề nghị Cấp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế:ĐKT mẫu số 13-MST.

 

  1. Nâng cấp ứng dụng HTKK:

3.1. Đáp ứng Thông tư số 40/2021/TT-BTC

   Bổ sung các mẫu biểu tờ khai theo quy định tại T mẫu biểu của thông tư số 40/2021/TT-BTC, gồm các tờ khai:

  - Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: mẫu số 01/CNKD.

  - Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản: mẫu số 01/TTS.

  - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: mẫu số 01/XSBHĐC.

  - Tờ khai thuế năm: mẫu số 01/TKN-CNKD.

3.2. Đáp ứng Thông tư số 105/2020/TT-BTC

   Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo mẫu biểu củaquy định tại thông Thông tư số 105/2020/TT-BTC, gồm các tờ khai:

  - Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công: ( mẫu số 05/ĐK-TH-TCT).

  - Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:  (mẫu số 20/ĐK-TH-TCT.)

 

nâng cấp thuế điện tử

  1. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer:

   Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các ứng dụng nêu trên.

   Từ ngày 24/12/2021, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax phiên bản 1.9.6, iCanhan phiên bản 3.0.9, HTKK phiên bản 4.6.3 thay cho các phiên bản trước đây.

Nguồn: Tổng Cục Thuế

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com

Hỗ Trợ