1900 068 838

    Hỗ trợ:

Nâng cấp ứng dụng eTax 2.4.3, iCaNhan 3.4.4, iTaxViewer 2.0.5

Cập nhật nhận thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 02/TB-HT (TT80/2021) từ hệ thống ký điện tử gửi cho cá nhân trực tiếp quyết toán...

 

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.4.3, iCaNhan 3.4.4, iTaxViewer 2.0.5, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

- Nâng cấp chức năng tải tệp (file) phi cấu trúc gồm các mẫu biểu ban hành theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho phép tiếp nhận hồ sơ điện tử:

+ Mẫu 2.6 - Đơn Đăng ký cấp, cấp lại giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

+ Mẫu 2.8 - Thông báo thay đổi thông tin nhân viên đại lý thuế.

+ Mẫu 2.9 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế.

+ Mẫu 2.10 - Thông báo về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ với đại lý thuế.

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

- Nâng cấp các nội dung liên quan tiếp nhận tờ khai 02/QTT-TNCN gồm các nội dung sau:

+ Tạo và gửi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế/hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/TB-HT (TT80/2021).

+ Nhận thông báo về việc chấp nhận/không chấp nhận văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 02/TB-HT (TT80/2021) từ hệ thống ký điện tử gửi cho cá nhân trực tiếp quyết toán.

- Nâng cấp chức năng đăng ký tài khoản, bổ sung ghi lịch sử nguồn gốc đăng ký của Người nộp thuế.

  1. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.3, iCanhan 3.4.4 nêu trên.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

 Từ ngày 25/10/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.3.4 thay cho các phiên bản trước đây.

      Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ