1900 068 838

  Hỗ trợ:

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.7.1 ngày 20/02/2021

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.1 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.8, 4.6.9, 4.7.0, cụ thể như sau...

HTKK 4.7.1

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)

Cập nhật phụ lục 01-6/GTGT đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất

 • Cập nhật công thức tính cột [17] – Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất và cột [21] - Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất trong trường hợp [06] < ([19] + [20])
 • Cập nhật không bắt buộc nhập cột [14] – Doanh thu sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất (chưa có thuế GTGT) đối với Hàng hóa chịu thuế 5%

2. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (05/GTGT)

 • Cập nhật không bắt buộc mục II - Kê khai thông tin của hợp đồng xây dựng.

3. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

 • Cập nhật không bắt buộc nhập cột (4) – Số lượng tiêu thụ trong kỳ và cột (5) – Doanh thu bán (chưa có thuế GTGT)

4. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)

 • Cập nhật kết xuất đủ dữ liệu các trường ‘Người ký’, ‘Ngày ký’.

 

htkk mới

HTKK 4.7.0

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT):

 • Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu [09] trong trường hợp người nộp thuế không nộp tờ khai đến tỉnh nơi khác trụ sở chính.

2. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)

 • Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu [27] – Số thuế được giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần trên phụ lục 06-1/BK-TNCN

3. Tờ khai Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế (01/BCTL-DK)

 • Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu (8) – Tỷ lệ lãi nước chủ nhà nộp NSNN

4. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

 • Tại mục III.Hàng hóa thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB: Cập nhật khóa, không có dữ liệu tại các cột từ (6) đến (11)

5. Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)

 • Tại chức năng kê khai: cho phép kê khai các dòng cùng tên nhà thầu, cùng ngành nghề, cùng hợp đồng, cùng ngày thanh toán nhưng khác tỷ lệ % tính thuế
 • Cập nhật hiển thị đúng mã khi chọn ngành nghề ‘Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms}’ trên bảng kê excel

 

htkk mới theo thông tư 80

 

HTKK4.6.9

Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai bổ sung cho các mẫu sau đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, bao gồm:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng/quý), 05/GTGT (kỳ tháng) (bao gồm cả phụ lục miễn giảm đáp ứng Nghị quyết số 43/2022/QH15 về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022)
 • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng).
 • Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng).
 • Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng/quý).
 • Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng)
 • Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN (kỳ tháng).
 • Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng)
 • Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm).
 • Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng ), 01/BCTL-DK (kỳ năm).
 • Tờ khai nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN (kỳ tháng)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý)

Bắt đầu từ ngày 20/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Nguồn: Internet

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ