1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

TIN TỨC VỀ HĐĐT

Những căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử

Những căn cứ pháp lý của hóa đơn điện tử


Trong bài viết này, HoadondientuTrungkien xin hệ thống lại tất cả những văn bản pháp lý liên quan đến hóa đơn điện tử, nhằm giúp mọi người dễ dàng nắm bắt được rõ ràng nếu có nhu cầu tìm hiểu.


Việc sử dụng và triển khai hóa đơn điện tử được xây dựng trên các căn cứ pháp lý sau:

Các văn bản do Chính phủ ban hành:

Luật Giao dịch điện tử 2005.
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.
Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ.

Các văn bản do Bộ tài chính ban hành:

*Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Tất cả những Thông tư và Nghị định này đều được HoadondientuTrungkien cập nhật trên website kèm file download, nếu mọi người muốn tham khảo thì xem thêm trong link sau nhé: https://www.hoadondientutrungkien.com/van-ban.html

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
🌟CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
☎️ Hotline : 1800 6912 ☎️
🌎 Website: hoadondientutrungkien.com
📧 Email : Info@hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851