1900 068 838

  Hỗ trợ:

Những lưu ý quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2021

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp; thời hạn quyết toán thuế TNDN; quy trình thủ tục khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp theo các bước sau...

 

1. Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Để tiến hành quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cả về mặt thành phần lẫn số lượng.

a) Với tổ chức, doanh nghiệp xác định được thu nhập tính thuế TNDN

Theo quy định tại Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC, hồ sơ quyết toán thuế TNDN sẽ gồm những giấy tờ sau:
- Báo cáo tài chính năm
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN
- Một số phụ lục kèm theo tờ khai (nếu có):
- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN
- Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN
- Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Mẫu số 03-3A/TNDN, Mẫu số 03-3B/TNDN, Mẫu số 03-3C/TNDN….
- Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN 
- Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS theo mẫu số 03-5/TNDN
- Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN
- Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN
- Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc TW khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN.
- Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, cần bổ sung thêm các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của BTC về thuế TNDN.

 

quyet toan thue thu nhap doanh nghiep 2021

 

b) Với tổ chức, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu

Đối với đối tượng này, Khoản 5 của Điều 16 quy định:

 • Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khi khai quyết toán thuế TNDN theo năm sẽ theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ sẽ kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN và không phải khai quyết toán năm.

 

2. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN

- Về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN, theo quy định tại Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo đó:

 • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập: nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế có đơn vị trực hạch toán phụ thuộc: khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

 

quyet toan thue thu nhap ca nhan 2021

 

3. Thời hạn quyết toán thuế TNDN

Về thời hạn quyết toán thuế TNDN, Luật quản lý thuế hiện hành quy định cụ thể như sau:

 • Thời hạn nộp thuế muộn nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế.

 

4. Quy trình, thủ tục khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

- Trình tự thực hiện:

a) Lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế

 • Doanh nghiệp thuộc diện quyết toán thuế TNDN cần lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế trong thời hạn quy định.
 • Về thời hạn cụ thể, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN như sau:
 • Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch: Hạn nộp hồ sơ chậm nhất sẽ là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm dương lịch. Cụ thể là ngày 31/03/2022.
 • Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Muộn nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.


* Lưu ý: Trường hợp Báo cáo tài chính của tổ chức, doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải có kiểm toán thì phải nộp báo cáo kiểm toán kèm theo hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN qua mạng.

quyet toan thue thu nhap doanh nghiệp 2021

 

b) Cơ quan thuế tiếp nhận

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế:

 • Công chức thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận hồ sơ
 • Ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ
 • Ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

- Hồ sơ được gửi qua đường bưu chính:

 • Công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ
 • Ghi vào số văn thư của cơ quan thuế.

quyết toán thu nhập doanh nghiệp

 

5. Tải về HTKK 4.7.4 cập nhật đầy đủ chi tiết các nội dung tờ khai Quyết toán Thu nhập Doanh nghiệp, Quyết toán thu nhập Cá nhân... theo thông tư 80/2021/TT-BTC
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

a) Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN):

 • Đối với các tờ khai có chỉ tiêu [46] – Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế lớn hơn 5 triệu thì không cho phép hoàn trả theo hình thức “Tiền mặt”.

b) Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN):

 • Cập nhật không bắt buộc nhập “Ngày sinh người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/BK-TNCN”
 • Cập nhật không cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu “Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh” trong trường hợp nhập đúng số tiền so với số lượng người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/QTT-TNCN

c) Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN):

 • Cập nhật cho phép chọn địa bàn phân bổ trên bảng kê phân bổ 03-8/TNDN
 • Cập nhật không cảnh báo đỏ tại phụ lục 03-3A trong trường hợp nhập dữ liệu hợp lệ
 • Cập nhật chỉ tiêu C1 cho phép nhận giá trị âm.

Nguồn: Internet

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ