1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

TIN TỨC NÓNG

Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy?

 Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy?


Có 4 đặc điểm để phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy: Căn cứ vào số liên: hóa đơn điện tử không có trường liên; Trường ký hiệu trên hóa đơn; Hóa đơn điện tử có trường thông tin: “Hóa đơn được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử” trong trường hợp là hóa đơn điện tử chuyển đổi hóa đơn giấy; Chữ ký

1. Căn cứ vào số liên: hóa đơn điện tử không có trường liên
Cụ thể: Phần mẫu số của hóa đơn giấy là 01GTKT3 hoặc 01GTKT2 nghĩa là 2 hoặc 3 liên. Trong khi đó, mẫu số hóa đơn điện tử là 01GTKT0 nghĩa là 0 liên.
2. Trường ký hiệu trên hóa đơn
• Ký hiệu của hóa đơn điện tử tận cùng bằng E, ví dụ: SV/18E
• Ký hiệu của hóa đơn giấy (đặt in, tự in) tận cùng bằng P, T, ví dụ: SV/18P hoặc SV/18T
3. Hóa đơn điện tử có trường thông tin: “Hóa đơn được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử” trong trường hợp là hóa đơn điện tử chuyển đổi hóa đơn giấy.
4. Chữ ký
• Hóa đơn điện tử: chữ ký số
• Hóa đơn giấy: ký tay, dấu đỏ


===============================================
🌟CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN🌟
☎️ Hotline : 1800 6912 ☎️
🌎 Website: https://www.hoadondientutrungkien.com/ 🌎
📧 Email : Info@hoadondientutrungkien.com 📧

Các tin khác

Holine:
1800 6912