1900 068 838

    Hỗ trợ:

Phổ biến Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ

Để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế cũng như thông tin đến người nộp thuế về những chính sách mới nhất của chính phủ về thuế. Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức thông báo đến quý doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức các thông tin chính sách mới như sau...

 

tiếp tục giảm thuế vat

Ngày 28 tháng 12 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2024.

* Các điểm chính như sau:

          1. Đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng:

          Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định nêu trên.

          Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

          2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng, nội dung ghi trên hóa đơn

          Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nêu trên. Khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”, tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

          Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nêu trên. Khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15”.

          3. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2024.

- Nội dung Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ được đính kèm file.

Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức thông báo đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức được biết để thực hiện.

Quý doanh nghiệp, tổ chức có vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức (bộ phận Tuyên truyền – Hỗ trợ hoặc cán bộ quản lý thuế trực tiếp) để được hỗ trợ./.

Tải về Nghị định 94/2023/NĐ-CP

 tải về

 

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

PHÒNG TỔNG HỢP – NGHIỆP VỤ - DỰ TOÁN – TUYÊN TRUYỀN – HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ

Địa chỉ: 1398 Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028)37423431

Nguồn: Email cơ quan thuế

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ