1900 068 838

    Hỗ trợ:

Quy định về việc gộp Báo cáo tài chính sang năm liền kề

Gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc với kỳ kế toán trước đó). Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình… ) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không vượt quá 15 tháng.

1. Căn cứ pháp lý về điều kiện gộp báo cáo tài chính:

+ Khoản 4 Điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13

+ Khoản 3 điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

 

công văn xin gộp báo cáo tài chính sang năm liền kề

 

2. Điều kiện gộp báo cáo tài chính sang năm liền kề

  • Áp dụng cho trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngay thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc là cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thàm một kỳ kế toán năm
  • Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.
  • Doanh nghiệp mới thành lập vào quý 4/2020 chưa phát sinh doanh thu thì có thể gộp báo cáo tài chính sang năm 2021

Ví dụ:

Công ty A mới thành lập trong năm 2020, và tính từ ngày thành lập (tức là ngày ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh) đến hết ngày 31/12/2020 dưới < 90 ngày thì doanh nghiệp được gộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN vào năm 2021.

 

3. Thủ tục gộp báo cáo tài chính năm 2020 và 2021

Công văn Gộp BCTC lập thành 02 bản nộp tại bộ phận 01 cửa của chi cục thuế quản lý, cơ quan thuế giữ 1 bản, doanh nghiệp giữ 01 bản lưu trữ.

Thời hạn nộp Công văn xin gộp BCTC, Quyết toán thuế TNDN là trước thời hạn nộp Báo cáo tài chính của năm xin gộp, hàng năm thường trước ngày 30/3 năm liền kề năm xin gộp Báo cáo.

 

4. Tờ khai Quyết toán thuế TNCN có được gộp vào năm sau?

Theo điều 6 Thôn g tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định Kỳ tính thuế TNCN:

 
“a) Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.”

Theo điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính:
 
"Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân."
 
"- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch."

==> NHƯ VẬY:
- Hiện nay chưa có văn bản nào quy định việc Quyết toán thuế TNCN được gộp vào năm sau.
- Nếu DN bạn trong năm không trả tiền lương cho nhân viên nào không phải khai Quyết toán thuế TNCN
- Nếu trả lương (Dù có phải nộp thuế TNCN hay không) thì cũng vẫn phải kê khai Quyết toán thuế TNCN (Hạn nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch).

Tải mẫu Công văn xin gộp Báo cáo tài chỉnh sang năm liền kề tại đây.

 

tải xuống

Sưu tầm internet.

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

banner
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : Số 58/16 Đường 47, Phường HBC, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
VPĐD  : Số 409/34 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0949 16 78 87 - 0919 44 88 51
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com

Hỗ Trợ