1900 068 838

  Hỗ trợ:

Tập trung mọi nguồn lực triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 10/2021

Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai hóa đơn điện tử đợt 1 tại 6 tỉnh, thành phố ngày 21/9, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế, do đó Tổng cục Thuế sẽ tập trung triển khai hóa đơn điện tử trong đợt đầu tiên này.

1. Có lộ trình, kế hoạch cụ thể để triển khai hóa đơn điện tử

Để áp dụng hóa đơn điện tử  theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã phê duyệt lộ trình triển khai theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định; giai đoạn 2, từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022 triển khai cho 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Triển khai hóa đơn điện tử đợt 1 tại 6 tỉnh, thành phố ngày 21/9

Buổi họp trực tuyến chiều ngày 21/9 về việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn I

2. Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của hóa đơn điện tử

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu, các cục thuế chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các báo đài tại địa phương để tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử và những nội dung mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn, chứng từ điện tử hướng dẫn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Luật Quản lý thuế số 38. Chuẩn bị và cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng khác nhau, bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

 • Cũng theo ông Toàn, trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế sẽ huy động nguồn lực từ tổ triển khai hóa đơn điện tử của 6 cục thuế để tham gia trực tiếp vào các giai đoạn xây dựng và triển khai phần mềm quản lý hóa đơn điện tử, bao gồm phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế, lập trình các chức năng ứng dụng của cổng lập hóa đơn trực tiếp của Tổng cục Thuế, cổng tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử và hệ thống xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử.
 • Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, trong giai đoạn đầu, Tổng cục Thuế triển khai phần mềm quản lý hóa đơn điện tử trên hạ tầng kỹ thuật hiện có. Đồng thời sẽ bổ sung, nâng cấp hạ tầng cho hệ thống hóa đơn điện tử vào tháng 4/2022.
 • “Đến nay Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát, sắp xếp để tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, xây dựng các thông số và hoàn thành việc cài đặt hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho việc triển khai, kiểm thử phần mềm quản lý hóa đơn trong thời gian tới cho 6 tỉnh, thành phố” - ông Toàn cho biết.
 • Ngoài việc chuẩn bị về hạ tầng kỹ thuật, Tổng cục Thuế cũng tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại 6 địa bàn triển khai.
 • Hiện nay, có khoảng 800 tổ chức đang cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Căn cứ vào Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để ký hợp đồng kết nối, nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế theo 2 đợt, tương ứng với 2 giai đoạn triển khai.

Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử có mã và không có mã cho người bán và người mua, Tổng cục Thuế sẽ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đăng công khai tài liệu mô tả dịch vụ và cam kết của tổ chức lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân có thể nghiên cứu, lựa chọn dịch vụ khởi tạo, lưu trữ, truyền nhận hóa đơn điện tử.

triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn tháng 11/2021

3. Đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt

Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, để triển khai hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã từng bước xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật.

 • Ngoài việc xây dựng trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Luật Quản lý Thuế số 38 và các nghị định hướng dẫn, đến thời điểm này đã hoàn thành 8 thông tư, trong đó có Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Song song với việc xây dựng hệ thống chính sách quy định về hóa đơn, chứng từ, Tổng cục Thuế cũng đã khẩn trương thực hiện các bước công việc để triển khai về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử và phần mềm quản lý hóa đơn điện tử.

 • “Xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng của toàn ngành, nên ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định triển khai, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 6 cục thuế, có kết nối đến tận chi cục thuế của 6 cục thuế triển khai đợt 1 để thực hiện” - Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng cho biết, việc triển khai hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu từ nay đên cuối năm 2021. Do đó, yêu cầu lãnh đạo 6 cục thuế triển khai hóa đơn điện tử đợt 1 này ngoài nhiệm vụ thu ngân sách thì phải tập trung mọi nguồn lực, từ việc tham mưu với lãnh đạo UBND tỉnh để thành lập ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc tại cục thuế và các chi cục thuế, quán triệt đến từng bộ phận, từng cán bộ, từng công chức, cũng như các biện pháp triển khai thực hiện, đảm bảo việc triển khai hóa đơn điện tử thành công.

 • “Nếu triển khai 6 tỉnh, thành phố thành công, sẽ góp phần thực hiện thắng lợi ở các địa phương còn lại, vì 6 tỉnh, thành phố triển khai đợt 1 này chiếm tới 60 - 70% số lượng hóa đơn mà các tổ chức, cá nhân đang sử dụng trên toàn quốc. Cả nước có 841.360 doanh nghiệp đang hoạt động, thì riêng 6 tỉnh, thành phố này đã chiếm 56,8% tổng số doanh nghiệp của cả nước; số hộ kinh doanh chiếm 60%, trong đó hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn chiếm 26%, số thuế chiếm 33%” - Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội: Quyết tâm áp dụng thành công hóa đơn điện tử

 • Để chủ động trong công tác triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn, thời gian qua Cục Thuế TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai, đẩy mạnh hóa đơn điện tử phù hợp theo đặc điểm từng khu vực, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử với nhiều phương thức đa dạng.
 • Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng thường xuyên đánh giá kiểm soát chất lượng triển khai, chất lượng kết nối cơ sở dữ liệu của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, bổ sung các đơn vị đáp ứng và loại trừ các đơn vị không đáp ứng tiêu chí.
 • Hiện nay đã có gần 100% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Cùng với sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo thành phố, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hà Nội quyết tâm triển khai tốt các nhiệm vụ thực hiện hóa đơn điện tử giai đoạn 1. 

Ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Nhiều thuận lợi vì đã thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử 

 • Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là đơn vị được Tổng cục Thuế triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử thông thường theo Thông tư 32/20211/TT-BTC.
 • Đến 20/9/2021 có 118 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, có 9.117 doanh nghiệp có doanh thu phát sinh, do đó việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ thuận lợi, không có vướng mắc gì lớn.
 • Về hóa đơn điện tử thông thường, đến 20/9/2021 có 173.349 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có phát sinh doanh thu, chiếm 70% số doanh nghiệp đang quản lý, chiếm 64% số doanh nghiệp phát sinh doanh thu.
 • Còn lại 14.050 doanh nghiệp đã đăng ký nhưng chưa phát hành hóa đơn. Số doanh nghiệp này cục thuế sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng: Doanh nghiệp đánh giá cao tiện ích của hóa đơn điện tử

 • Sau thời gian triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, các doanh nghiệp tại TP. Hải Phòng đánh giá cao những tiện ích của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy.
 • Năm 2016 khi mới triển khai chỉ có 24 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, chủ yếu là các doanh nghiệp điện, nước, viễn thông, ngân hàng, thì đến 31/8/2021 trên địa bàn có 13.038 doanh nghiệp áp dụng, đạt 71,12% số doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn.
 • Để triển khai hóa đơn điện tử theo quyết định của Bộ Tài chính, Cục Thuế TP. Hải Phòng sẽ thực hiện tuyên truyền, báo cáo UBND tỉnh để thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện.
 • Đồng thời cục thuế cũng kiến nghị Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể với các trường hợp đang sử dụng hóa đơn điện tử; hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, ban hành các tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử…

Ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh: Sẽ triển khai đúng lộ trình theo quyết định của Bộ Tài chính

 • Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu với UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành chỉ thị để triển khai hóa đơn điện tử; thành lập Ban chỉ đạo hóa đơn điện tử.
 • Tại cục thuế thành lập 2 tổ triển khai. Hiện cục thuế đã phối hợp với 6 nhà cung cấp, tổ chức 64 hội nghị. Kết quả là đến hết tháng 8/2021 có 8.500 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 93% tổng số tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in, tự in.
 • Phấn đấu đến hết năm 2021 đạt tỷ lệ 90% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Để triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, cũng như quyết định triển khai, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ tham mưu với UBND tỉnh Quảng Ninh thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai theo đúng lộ trình.

Ông Nguyễn Huy Hồng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ: Giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, công chức

 • Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ ban hành công văn về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn.
 • UBND tỉnh đã giao cục thuế triển khai các nội dung hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử; tuyên truyền về lợi ích của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, phấn đấu năm 2021 đạt trên 75% các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử.
 • Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử, đảm bảo từ 1/7/2022 có 100% các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo quy định.
 • Chúng tôi cũng sẽ giao chỉ tiêu cho các cán bộ, công chức, cho các phòng, gắn trách nhiệm của từng cán bộ, công chức với kết quả triển khai về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Cục thuế cũng đã ban hành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu đã đề ra.


* Ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định: Cam kết cuối năm 2021 có 100% doanh nghiệp đăng ký sử dụng!

Hiện cục thuế đã có 6.727 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, chiếm 85% tổng số doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn. Trong quá trình thực hiện, cục thuế đưa ra tiêu chí bắt buộc các doanh nghiệp có hoàn thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử. Thống kê cho thấy, có 93% doanh nghiệp hoàn thuế sử dụng hóa đơn điện tử.

Do đến thời điểm này đã có 85% doanh nghiệp đăng ký sử dụng, nên chúng tôi cam kết đến 31/12/2021 đạt 100% doanh nghiệp đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử. Với doanh nghiệp thì việc áp dụng hóa đơn điện tử có thể thực hiện dễ dàng, tuy nhiên với các hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai thì việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử sẽ khó khăn hơn. Cục thế sẽ có kế hoạch riêng đối với đối tượng này để đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

Nguồn: Tổng cục Thuế

» CÔNG TY TNHH DV hóa đơn điện tử TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ