1900 068 838

    Hỗ trợ:

Thông báo từ Cục Thuế Hà Nội đến Doanh nghiệp trên địa bàn (P2)

Phương thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hà Nội, thông tin nội dung Tổ chức dịch vụ truyền nhận, Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đon điện tử và các Doanh nghiệp, Người nộp thuế cần thực hiện để áp dụng hóa đơn điện tử...

 

1. Nội dung Tổ chức dịch vụ truyền nhận, Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đon điện tử cần thực hiện:
- Các Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT (đơn vị hiện đang cung cấp phần mềm hóa đon điện tử cho doanh nghiệp) sẽ cập nhật, hoàn thiện phần mềm để đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC; các chuẩn kết nối truyền nhận, chuẩn dữ liệu do Tổng cục Thuế ban hành tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021. Các Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có trách nhiệm hướng dẫn Quý doanh nghiệp nâng cấp và sử dụng phần mềm đạt chuẩn theo Quy định.
- Hỗ trợ, đảm bảo thuận lợi tối đa cho Quý Doanh nghiệp khi chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.
 
thông báo từ cục thuế thành phố Hà Nội
 
 2. Nội dung Quý Doanh nghiệp, Người nộp thuế cần thực hiện để áp dụng HĐĐT theo Quyết định số 1830/QĐ-BTC
  • Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử
  • Tiếp nhận thông báo chấp nhận thực hiện hóa đon điện tử
  • Đổi với các hóa đơn hết hiệu lực đã thông báo phát hành trước đây: Ngay sau khi cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT theo Quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Doanh nghiệp, Người nộp thuế ngừng sử dụng HĐĐT đã thông báo phát hành theo các Quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.
Trong thời gian chưa nhận được thông báo chấp nhận mà Quý Doanh nghiệp cần xuất hóa đơn thì vẫn thực hiện xuất hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy như trước.
  • Lập HĐĐT khi có giao dịch cung cấp hàng hóa dịch vụ đúng nội dung và định dạng quy định.
 
3. Nội dung Cục thuế Thành phố Hà Nội thực hiện:
- Sau khi các Tổ chức cung cấp giải pháp đã nâng cấp phần mềm, kết nối truyền nhận thành công với Tổng cục Thuế... cơ quan thuế sẽ thông báo tới từng Doanh nghiệp để gửi mẫu đăng ký thông tin sử dụng HĐĐT theo quy định mới.
 
- Phân nhóm Doanh nghiệp, Người nộp thuế, phê duyệt đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã/ không mã; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để Doanh nghiệp, Tổ chức giảm thiểu nhiều thay đổi khi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.
 
thông báo cục thuế thành phố Hà Nội
 
4. Phương thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hà Nội
- Cục Thuế Thành phố Hà Nội sẽ triển khai lần lượt, đồng bộ, theo tập khách hàng của từng Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: ngay sau khi Tổ chức cung cấp giải pháp nào chuẩn bị điều kiện hạ tầng, kỹ thuật đáp ứng kết nối, truyền nhận dữ liệu thành công với Tổng cục Thuế thì Cục Thuế Thành phố Hà Nội sẽ thông báo và đôn đốc các Doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm, giải pháp hóa đơn điện tử của Tổ chức đó, thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày19/10/2021, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 18/9/2021.
 
Như vậy Quý doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm HĐĐT hiện tại, thực hiện hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn bình thường như hiện tại, đến khi Cục Thuế Thành phố Hà Nội có thông báo đến Quý Doanh nghiệp thì Quý Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử và gửi đến cơ quan thuếthông qua các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Sau khi nhận được thông báo chấp thuận của cơ quan thuế thì Doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn theo Quy định.
 
Nguồn: Cục thuế Thành phố Hà Nội
 
» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ