1900 068 838

    Hỗ trợ:

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần 2 từ năm 2020

Theo khoản 4 điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “4. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm cả hóa đơn điện tử mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn điện tử phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn điện tử mẫu.”

Như vậy nếu công ty bạn phát hành hóa đơn điện tử lần 2 và không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn điện tử phát hành thì không phải gửi kèm hóa đơn điện tử mẫu khi gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

 thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần 2

1/ Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử đặt in lần 2:

Trường hợp DN khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn điện tử phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn điện tử mẫu.

- Mà chỉ cần gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 5 ngày trước khi sử dụng.

2/ Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử các trường hợp khác:

a) Đối với các số hoá đơn điện tử đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì cần thực hiện các bước:

  • Liên hệ cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục
  • Thông báo nhà cung cấp cập nhật thông tin thay đổi và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp kèm một bản nộp online lên thuế điện tử (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39) chậm nhất 5 ngày trước khi xuất hóa đơn hàng hóa dịch vụcho khách hàng.

b) Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì:

  • Điều đầu tiên doanh nghiệp nên liên hệ cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Thường là nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39) 
  • Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn điện tử đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).
  • Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn điện tử chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn điện tử với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

d) Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn điện tử của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn điện tử của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn.

Với những trường hợp khác doanh nghiệp nên liên hệ bộ phận Tuyên truyền hay bộ phận Ấn chỉ - hóa đơn điện tử để được hỗ trợ và hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu và những lần tiếp theo.

Sưu tầm và biên soạn.

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ