1900 068 838

  Hỗ trợ:

Tổng Cục Thuế nâng cấp HTKK 4.7.3 ngày 18/038

Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC, Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết phù hợp tình hình hoạt động doanh nghiệp, Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất, Mục tỷ lệ lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp...

1. Chọn mẫu quyết toán thuế TNDN theo TT80/2021/TT-BTC

quyet toan thu nhap doanh nghiejp 2021

 


2. Chọn Quyết toán định kỳ và các phụ lục cần thiết theo hoạt động của doanh nghiệp.

 • Phụ lục 03-8/TNDN dành cho doanh nghiệp phải phân bổ thuế TNDN cho các đơn vị trực thuộc.
 • Phụ lục GDLK NĐ132 nếu có giao dịch liên kết.
 • Phụ lục 92/2021/NĐ-CP nếu doanh nghiệp năm 2021 được giảm thuế 30%...
quyet toan thu nhap doanh nghiep 2021

 

3. Chọn ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất

- Ví dụ công ty ABC kinh doanh 6 ngành nghề chính gồm dịch vụ mua bán chữ ký số, dịch vụ mua bán hóa đơn điện tử, dịch vụ phần mềm kế toán......với tổng doanh thu năm 2021 là 800.000.000 đồng:

 • Doanh thu dịch vụ thiết kế website là: 80.000.000 đồng
 • Doanh thu dịch vụ in ấn là: 50.000.000 đồng
 • Doanh thu dịch vụ phần mềm kế toán là: 100.000.000 đồng
 • Doanh thu dịch vụ phần mềm BHXH là: 70.000.000 đồng
 • Doanh thu dịch vụ chữ ký số là: 200.000.000 đồng
 • Doanh thu dịch vụ hóa đơn điện tử là: 300.000.000 đồng

  ==> Doanh nghiệp chọn ngành nghề doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất là: Dịch vụ hóa đơn điện tử

 

4. Mục tỷ lệ doanh nghiệp lấy doanh thu ngành chiếm tỷ trọng cao nhất chia cho tổng doanh thu toàn doanh nghiệp:

Tỷ lệ doanh thu cao nhất là dịch vụ kế toán = 300.000.000 đồng/800.000.000 đồng x 100% =37,5%

Nguồn: Internet

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ