1900 068 838

    Hỗ trợ:

Tổng cục Thuế thông báo loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng

Ngày 27/10/2022, Tổng Cục thuế có Công văn 3946/TCT-TVQT về việc rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng. Tiếp đến, vào ngày 20/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành tiếp Công văn 4168/TCT-TVQT về rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng...

 ấn chỉ hết hạn sử dụng theo quy định mới

I. Công văn này được áp dụng từ ngày 27/10, Theo đó, Tổng cục Thuế thông báo 07 loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng, cụ thể:

1. Biên lai thuế môn bài mẫu CTT03A;

2. Biên lai thu thuế nhà đất mẫu CTT09A;

3. Thông báo thuế trên máy vi tính mẫu CTT40B, CTT40C; Thông báo nộp thuế hộ kinh doanh vừa và nhỏ mẫu CTT53B;

4. Biên lai thu thuế trước bạ mẫu CTT06, Biên lai thuế trước bạ in vi tính mẫu CTT06A, phiếu thu tiền mẫu CTT41A;

5.Giấy chứng nhận đăng ký thuế mẫu 10-MST và Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân mẫu 12-MST;

6. Tem rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước, Tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều;

7. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT56, CTT56B.

 

II. Ngày 20/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4168/TCT-TVQT thông báo 03 loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng

Hiện nay, tại kho ấn chỉ của cơ quan thuế các cấp đang còn tồn một số loại ấn chỉ đã hết giá trị sử dụng do thay đổi chính sách từ nhiều năm nay. Do đó, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thuế thông báo những loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng, cụ thể như sau:

1. Biên lai thuế mẫu CTT50

Biên lai thuế CTT50 in trước năm 2015 theo quy định tại Quyết định 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính, Biên lai in năm 2015 theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015

+ Căn cứ khoản 6 Điều 24 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

Điều 24: Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu, tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai thuế thu nhập cá nhân

...6. Thay thế mẫu Biên lai thu thuế số CTT-50 ban hành kèm theo Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính bằng mẫu số CTT- 50 ban hành kèm theo Thông tư này để lập và cấp cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

+ Căn cứ điểm o khoản 4 Điều 87 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định bãi bỏ Điều 24 Thông tư 92/2015/TT-BTC

Do do, Biên lai thuế mẫu CTT50 hết giá trị sử dụng do đã bị bãi bỏ bởi điểm o khoản 4 Điều 87 Thông tư 80/2021/TT-BT

Căn cứ quy định trên, Biên lai thuế CTT50 in trước năm 2015 theo quy định tại Quyết định 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính, Biên lai in năm 2015 theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 đã hết giá trị sử dụng.

2. Phiếu thu tiền mẫu CTT41

Tại Tiết d, Khoản 1, Điều 6, Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quy định:

Căn cứ tiết d, khoản 1, Điều 6 Thông tư 328/2016/TT-BTC, khoản 4 Điều 14 Thông tư 328/2016/TT-BTC, Khoản 1 Điều 7 Thông tư 303/2016/TT-BTC.

Căn cứ vào quy định nêu trên, Phiếu thu tiền mẫu CTT41 do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn tại kho cơ quan thuế không còn giá trị sử dụng, và được hướng dẫn thay thế theo Thông tư 303/2016/TT-BTC kể từ ngày 01/01/2017.

3. Biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT55B

Tại Điều 1, Quyết định 102/2008/QĐ-BTC quy định về Biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT56.

Căn cứ khoản 5, Điều 12, Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định:

5. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QD-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, Biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT55B do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn tại kho Cơ quan thuế không còn giá trị sử dụng.

4. Biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14

Biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14 được in theo Quyết định 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/04/2001

Căn cứ khoản 3 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC:

3. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế

...

Căn cứ quy định trên, Biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14 hết giá trị sử dụng, do Quyết định 30/2001/QĐ-BTC hết hiệu lực theo khoản 3 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng báo cáo Tổng cục Thuế thực hiện thanh hủy theo quy định.

Nguồn: Internet

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ