1900 068 838

    Hỗ trợ:

Tổng hợp trả lời của Tổng Cục thuế về Hóa đơn theo Thông tư 78

*Câu hỏi: Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì tôi phải điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn đầu tiên hay trên lần điều chỉnh, thay thế gần nhất? 3. Thời hạn nộp thông báo hủy hóa đơn sau khi chuyển lên thông tư 78 là bao lâu. Tôi chuyển đổi hóa đơn 78 ngày 5/4/2022, đến 5/6/2022 tôi mới thông báo hủy hóa đơn thì bị phạt bao nhiêu?

 

Tổng cục Thuế trả lời:

1. Doanh nghiệp được lập 1 mẫu 04/SS-HĐĐT cho nhiều hóa đơn, trường hợp bị báo lỗi doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh và gửi lại mẫu 04/SS-HĐĐT.

2. Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn gốc đầu tiên.

3. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 123, điểm 2 Phụ lục kèm theo công văn 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 của Tổng cục Thuế: kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp phải hủy hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng và phải gửi thông báo hủy hóa đơn đến cơ quan thuế.

Theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP thì các hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn thì bị xử phạt từ 4.000.000đ đến 8.000.000đ.

Khi xử phạt thì cơ quan thuế căn cứ thời điểm người nộp thuế chậm gửi thông báo hủy hóa đơn để ban hành quyết định xử phạt.

 

*Câu hỏi: Kính thưa Tổng cục thuế! Đơn vị tôi sử dụng HĐĐT gắn mã của cơ quan thuế. Tôi xuất sai số lượng hàng hóa trên hóa đơn và hủy hóa đơn đó để xuất lại. Hóa đơn xuất lại có ghi rõ “xuất thay thế cho hóa đơn số….ngày….ký hiệu….”, đồng thời gửi thông báo sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT nhưng cơ quan thuế “không tiếp nhận”, nội dung “Không phải gửi theo NĐ 123”. Nhưng những hóa đơn khác, với lỗi như vậy, tôi gửi thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận và chấp nhận bình thường. Kính mong Tổng cục thuế giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tổng cục Thuế trả lời:

Trường hợp hóa đơn có sai sót được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, đơn vị có thể lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế và không phải gửi thông báo 04/TB-SSĐT.

Trường hợp NNT đã gửi thông báo 04/TB-SSĐT cho các hóa đơn điều chỉnh/thay thế thì thông báo này vẫn được coi là đúng quy định (thực tế có thể phát sinh trường hợp này khi người nộp thuế gửi thông báo 04/TB-SSĐT trước khi lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế).

 

*Câu hỏi: Tháng 3/2022, công ty tôi có viết hóa đơn nhưng bị sai thuế suất thuế GTGT, tháng 6/2022 hai bên mua và bán phát hiện sai sót, làm biên bản điều chỉnh và hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%, nhưng khi suất hóa đơn điều chỉnh giảm thì số tiền tôi không ghi số (-) thì như vậy có cần phải làm hóa đơn điều chỉnh lần 2 không ạ?

Tổng cục Thuế trả lời:

Đây là trường hợp doanh nghiệp phát hiện ra sai sót sau khi đã thực hiện điều chỉnh lần 1. Doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC: “c) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu

 

*Câu hỏi: Chào Qúy anh chị. 1. Khi bên bán xuất HĐĐT cho bên mua và đã được CQT cấp mã. Và dù bên bán đã gửi hay chưa gửi cho bên mua thì chỉ cần lên trang hoadondientu tra cứu ra là có đầy đủ hóa đơn mua vào và bán ra. Và trong mục 1 và 2 điều 19 nghị định 123/2020 về xử lý hóa đơn có sai sót lại phân biệt là hóa đơn điện tử chưa gửi người mua và hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua. 2.Thông báo sai sót khi gửi đến CQT ở trạng thái như thế nào là DN được tiến hành làm các bước tiếp theo, tránh trường hợp khi doanh nghiệp làm TBSS, hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn khác xong, vài bữa nhận được TBSS không được chấp nhận.

Tổng cục Thuế trả lời:

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau:

1. Thông tin về hóa đơn điện tử được cung cấp trên cổng của Tổng cục Thuế nhằm hỗ trợ người bán, người mua, các tổ chức cá nhân liên quan có thể tra cứu, đối chiếu trong quá trình sử dụng. Còn việc gửi thông tin hóa đơn điện tử trong trường hợp hóa đơn mới, hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, thông báo hóa đơn có sai sót,… là trách nhiệm của người bán đối với người mua và thỏa thuận giữa hai bên theo các quy định tại điểm 3 điều 17 nghị định 123/2020/NĐ-CP

2. Theo công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử

– Trường hợp hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót, người bán thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì sau khi tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT do người bán gửi đến, cơ quan thuế thực hiện cấp mã cho hóa đơn điện tử mới do người bán lập gửi đến cơ quan thuế theo quy định, hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế; sau đó cơ quan thuế ban hành thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-SSĐT phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để gửi người bán

– Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua và người mua hoặc người bán phát hiện sai sót, đối với trường hợp người bán thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì sau khi tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT do người bán gửi đến, cơ quan thuế ban hành ngay thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để gửi người bán.

 

*Câu hỏi: 1. Tháng 3 năm 2022, công ty có xuất hóa đơn cho khách hàng theo thông tư 32, nghị định 51, hóa đơn đã kê khai báo cáo thuế quý 1 năm 2022. Công ty hiện đã thực hiện chuyển đổi hóa đơn có mã CQT theo thông tư 78 nghị định 123. Đến nay, khách hàng sau khi kiểm kê lại các biên bản giao hàng, thì phát hiện hóa đơn cũ đã xuất thừa 1 mã hàng, nên khách hàng yêu cầu xuất lại hóa đơn. Vậy trường hợp này, công ty phải xử lý như thế nào đối với hóa đơn cũ đã xuất theo thông tư 32 và đã kê khai thuế vào Q1.2022. Hóa đơn mới phải xuất lại như thế nào, và kê khai báo cáo thuế ra sao? Tờ khai thuế quý 1.2022 và báo cáo hóa đơn BC26 đã nộp có phải kê khai lại không?

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78:

Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

 

Một số trường hợp khác:

dieu chinh cho hoa don goc

điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 32 cũ

khong du dieu kien uy quyen quyet toan thu nhap ca nhan

 Và còn rất nhiều câu hỏi khác liên quan đến việc đăng ký và sử dụng, xử lý hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78...

Tải bộ tổng hợp các câu trả lời khác của Tổng Cục thuế tại đây.

tải xuống

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ