1900 068 838

    Hỗ trợ:

Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.9

Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai bổ sung đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, bao gồm:
Các mẫu biểu tờ khai bổ sung theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2022, bao gồm... 

 

htkk 5.6.9

 
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng/quý), 05/GTGT (kỳ tháng) (bao gồm cả phụ lục miễn giảm
đáp ứng Nghị quyết số 43/2022/QH15 về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022)
- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng).
- Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng).
- Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng/quý).
- Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng)
- Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN (kỳ tháng).
- Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng)
- Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm).
- Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng ), 01/BCTL-DK (kỳ năm).
- Tờ khai nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN (kỳ tháng)
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý)
 
lỗi htkk 4.6.9
HTKK 4.6.9 lỗi "bắt buộc nhập Thông tin Đơn vị phụ thuộc"
 
- Cách khắc phục: Xóa HTKK 4.6.9 đi cài lại HTKK 4.6.8 nhập dữ liệu và xuất tờ khai nộp thuế điện tử và chờ bản cập nhật của HTKK tiếp theo.
 
 
» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com

Hỗ Trợ