1900 068 838

    Hỗ trợ:

Xử phạt vi phạm khi truyền nhận dữ liệu HĐĐT không đúng quy trình

Căn cứ Điều 30, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về Khung xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử.

A/ Đối với hóa đơn điện tự CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
- Cơ quan thuế cấp mã trước, sau đó mới gửi cho người mua NGAY SAU KHI NHẬN ĐƯỢC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ, nghĩa là bên Bán nhận được hóa đơn điện tử có mã thời gian nào thì gửi đồng thời cho bên Mua tại thời điểm đó.
VÍ DỤ:
- Ngày nhận mã của cơ quan thuế vào ngày 01/7/2022. Nhưng ngày 02/7/2022 bên Bán mới gửi cho khách hàng => theo quy định có thể bị xử phạt.
- TRÍCH DẪN VĂN BẢN: Theo Khoản 3 Điều 21 của Nghị định 123: "Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến người mua ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế". 
 
B/ Đối với hóa đơn điện TỬ KHÔNG CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
Bên Bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn tiến hành ký duyệt, ngay lập tức hệ thống xuất hóa đơn của nhà cung cấp sẽ gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đó cho bên Mua, đồng thời gửi 1 bản hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho bên Mua. 
VÍ DỤ:
- Ngày 01/7/2022 xuất hóa đơn cho khách hàng, ngày 02/7/2022 ký phát hành hóa đơn đồng thời gửi hóa đơn đến bên Mua, thì chậm nhất trong cùng 1 ngày ngày 02/7/2022 phải gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.
=> Qua ngày 03/7/2022 gửi cho Cơ quan thuế thì sẽ bị phạt theo Nghị đinh 125/2020
✔TRÍCH DẪN VĂN BẢN: Theo như khoản 1 Điều 6 của TT78: "Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đã lập đến cơ quan thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Bên bán sau khi lập đầy đủ các nội dung hóa đơn gửi hóa đơn điện tử cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế, chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua.
 
C. Đối với doanh nghiệp chưa áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020 và Thông tư 78/2021 (tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử theo TT32):
  • Gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn cùng kỳ với hạn nộp tờ khai thuế GTGT, tức là ngày 30 tháng đầu tiên của quý sau quý kê khai nếu doanh nghiệp đăng ký kê khai theo quý và ngày 20 của tháng sau tháng kê khai với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng.

Căn cứ Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC có hướng dẫn như sau:

quy định xử lý chuyển tiếp tại điều 12 thông tư 78/2021

Xử lý chuyển tiếp

Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

D/ Căn cứ vào Điều 30, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử:
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  • a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
  • b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  • a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;
  • b) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.
xử phạt vi phạm về truyền nhận dữ liệu hóa đơn không đúng quy trình
 
Nguồn: Internet
 
» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ