1900 068 838

    Hỗ trợ:

Các sai sót liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Cục Thuế lưu ý một số nội dung thường sai sót liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử:

I. Thông tin trên thông báo phát hành:
- Thông tin tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đăng ký thuế.
- Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hoá đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành.
- Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn đính kèm.
- Ngày bắt đầu sử dụng đúng quy định; ví dụ ngày gửi thông báo phát hành là ngày 10/9/2019 nhưng ghi ngày bắt đầu sử dụng là 11/9/2019 hoặc 05/9/2019 (đúng quy định phải là từ ngày 12/9/2019)
- Không có thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử
- Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử không khớp đúng với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

II. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:
- Không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử khi gửi Thông báo phát hành
- Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế.
- Nội dung trên Quyết định không đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

III. Hóa đơn mẫu:
- Không đính kèm mẫu hóa đơn điện tử khi gửi thông báo phát hành.
- Hoá đơn mẫu không đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn.
- Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hoá đơn mẫu không khớp đúng với thông tin đăng ký thuế.

Nguồn www.tphcm.gdt.gov.vn

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
banner
phone
Support:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : Số 58/16 Đường 47, Phường HBC, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
VPĐD  : Số 409/34 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0949 16 78 87 - 0919 44 88 51
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com

Hỗ Trợ