1900 068 838

    Hỗ trợ:

Cách tra cứu hóa đơn không mã thông tư 78

Trên website hoadondientu.gdt.gov.vn có thể tra cứu được hóa đơn điện tử theo TT78 nhưng lại ko tra cứu đc hóa đơn không có mã (ví du như bên Bảo hiểm, NH,...) vậy làm cách nào để tra cứu được những hóa đơn này để quản lý được ngoài website tra cứu của bên nhà cung cấp gửi cho khách hàng...

Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Một số Tổ chức, doanh nghiệp như Bảo hiểm, ngân hàng,.. sử dụng hóa đơn điện tử không mã của Cơ quan thuế, thuộc trường hợp gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng hoặc quý gửi Cơ quan thuế theo quy định tại điểm 3 điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP : 

"Người bán lập Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng hoặc quý (tính từ ngày đầu của tháng, quý đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý) theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này để gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành". 

  • Khi đó tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sẽ tra cứu được thông tin hóa đơn thuộc bảng tổng hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sau thời điểm Tổ chức, doanh nghiệp đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ