1900 068 838

    Hỗ trợ:

Hạch toán tiểu mục nộp thuế Bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu

Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 4158/TCT-KK ngày 02/10/2020 về việc hạch toán tiểu mục nộp thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với mặt hàng xăng dầu theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

 

    • Đối với số phải nộp, số nộp cho phát sinh từ kỳ mở sổ thuế tháng 09/2020 Người nộp thuế kê khai và nộp thuế theo các tiểu mục quy định tại Thông tư số 93/2019/TT-BTC, bao gồm các tiểu mục: 2022, 2023, 2024, 2025 và 2026 - Tiền chậm nộp sẽ hạch toán vào tiểu mục 4939;
    • Đối với số nộp cho nghĩa vụ thuế còn phải nộp của Người nộp thuế tính đến hết tháng 08/2020  thì vẫn tiếp tục nộp theo các tiểu mục quy định của Thông tư số 324/2016/TT-BTC bao gồm các tiểu mục: 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2041, 2042, 2043, 2044 và 2045 - Tiền chậm nộp sẽ hạch toán vào tiểu mục 4938 và 4939.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện.

Tài liệu đính kèm tải về tại đây.

tải về

Sưu tầm.

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ