1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: Doanh nghiệp có thể đăng ký song song hai hình thức lập hóa đơn giấy (đặt in, tự in) và hóa đơn điện tử hay không?

Trả lời: Hiện nay, doanh nghiệp có thể hoàn toàn sử dụng hai hình thức lập hóa đơn song song và nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như quy trình bình thường.

Các tin khác

Holine:
1800 6912