1900 068 838

    Hỗ trợ:

HỎI và ĐÁP

Công ty đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp nhận từ tháng 12/2021 nhưng tới ngày 01/07/2022 mới bắt đầu xuất hóa đơn GTGT xuất khẩu thì có đúng không?
Công ty em phát sinh hàng xuất kho mang đi gửi bán đại lý, thì có phải xuất phiếu xuất kho hàng hóa gửi bán điện tử không? Thủ tục đăng ký như thế nào?
Hóa đơn dịch vụ (Dịch vụ tư vấn giám sát thi công,...) có phải ghi đầy đủ số lượng và đơn vị tính trên HDDT hay không?
Công ty nhập khẩu vật liệu về gia công rồi xuất khẩu, đôi khi cũng mua thêm vật liệu rồi mới gia công để xuất khẩu, như vậy khi xuất hoá đơn điện tử cho hàng xuất khẩu đó sẽ xuất theo giá trị Phí gia công thôi, vậy có đúng không?
Khi nhận hóa đơn điện tử đã ký được CQT cấp mã, nhưng khi tra cứu ở web hoadondientu.gov.gdt.vn thì xuất hiện thông báo: "HÓA ĐƠN KHÔNG TỒN TẠI TRONG HỆ THỐNG", thì hóa đơn đó hợp lệ hay không ?
Chuyển qua hóa đơn điện tử TT78, đối với dịch vụ ăn uống có được kèm bảng kê không ạ hay bắt buộc phải kê tất cả menu lên hóa đơn?
Hóa đơn xuất theo TT32, nhưng T2/2022 sử dụng hóa đơn theo TT78, vậy hóa đơn điều chỉnh xuất lại giảm thuế, ghi số âm theo TT78 có được không hay phải hủy hóa đơn cũ và xuất lại theo hóa đơn mới?
Doanh nghiệp đã lập hóa đơn điện tử có mã của CQT, đã gửi cho khách hàng và kê khai, nhưng quý sau phát hiện ra hóa đơn bị sai sót thì phải lập hóa đơn điều chỉnh / thay thế. Cho hỏi doanh nghiệp kê khai lại tờ khai GTGT của quý có sai sót như thế nào?
Hóa đơn điện tử đã lập, có mã của CQT và đã gửi cho người mua vào tháng 2 sau đó hủy, xóa bỏ ngay nhưng tháng 6 mới lập TB 04 gửi CQT thì có bị xử lý vi phạm không?
Doanh nghiệp chế xuất (EPE) thì có bắt buộc phải đăng ký hóa đơn điện tử thông tư 78 để sử dụng xuất hóa đơn khi xuất khẩu không?
Đối với hóa đơn giảm giá ( giảm % doanh thu của 1 kỳ ). Cuối kỳ viết 1 hóa đơn riêng thì hóa đơn thể hiện số âm hay dương? Dữ liệu thể hiện trong hóa đơn trên trang hoadondientu là số âm hay số dương? Khi sử dụng hóa đơn điện tử TT78 thì cần nộp những báo cáo gì
Hóa đơn điều chỉnh lần 1 bị sai nhưng chưa gửi cho người mua thì có được hủy không? 2. Hóa đơn điều chỉnh lần 2 ghi điều chỉnh cho hóa đơn gốc hay ghi điều chỉnh cho hóa đơn điều chỉnh lần 1? 3. 1 hóa đơn sai được phép điều chỉnh tối đa bao nhiêu lần?
Công ty gia công màn tuyn, hàng tháng có bảng tổng hợp hàng bị kém chất lượng phải viết hóa đơn giảm trừ. Bên đối tác yêu cầu xuất 1 hóa đơn mới, và yêu cầu trên hóa đơn phải thể hiện dấu âm tại vị trí sai sót cần điều chỉnh giảm?
Công ty đã dùng hóa đơn theo ND132 và hiện tại theo thông tu 78 thì ngày lập và ngày ký hóa đơn khác nhau, nhưng ngày ký và ngày cấp mã số thuế cùng ngày thì công ty chúng tôi có bị vi phạm gì không, theo thông tư nghị định và điều khoản nào?
Năm 2021 công ty có nhận được hóa đơn đầu vào xuất theo nghị định 51/2010/NĐ-CP tương ứng với phần giá trị thanh toán. Năm 2022 khi nghiệm thu hợp đồng, thì giá trị hợp đồng bị giảm xuống do có hạng mục tại hợp đồng không được thực hiện...
Công ty vận tải chuyên vận chuyển thịt heo, hợp đồng với khách ghi rõ thời điểm chốt chứng từ là từ đầu tháng đến cuối tháng. Vậy thời điểm xuất hóa đơn của công ty nên là thời điểm nào?
Phần nội dung hàng hóa dịch vụ có được ghi thanh toán theo Hợp đồng số... ngày... tháng... năm... không?
Hóa đơn xuất sai mã số thuế nên khi gửi cấp mã thì báo lỗi sai định dạng nên không cấp mã cơ quan thuế, sau đó công ty tiến hành hủy hóa đơn và gửi mẫu 04/SS-HDĐT, nhưng bên thuế trả thông báo về là "hóa đơn cần hủy không tồn tại". Trong trường hợp này công ty phải xử lý hóa đơn này như thế nào?
hóa đơn điện tử tháng 4, người mua đã kê khai (kk theo tháng) người bán chưa kê khai (kk theo quý). Hàng hóa đã giao nhận hoàn thành trong tháng 4. Tháng 6 người bán tự ý hủy hóa đơn, gửi mail thông báo cho người mua, không thỏa thuận trước với người mua...
Những đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền? Quy trình khởi tạo hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế từ máy tính tiền diễn ra như thế nào?
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ