1900 068 838

    Hỗ trợ:

Quy trình, thủ tục tạm ngừng hoạt động của tổ chức doanh nghiệp

A. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

1. Trình tự thực hiện:

  • Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Lưu ý: Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

2. Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

3. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh(Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

4. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

hồ sơ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

B. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp

1. Trình tự thực hiện

·      Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

·      Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn/Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn.

2. Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

3. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

·      Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

·      Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

4. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

hồ sơ đăng ký thuế

C. QUY TRÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
I.THỦ TỤC VỚI HẢI QUAN
· Gửi công văn xin xác nhận không nợ thuế (nếu có đăng ký hoạt động XNK): Thời gian có kết quả từ 7-10 ngày làm việc
II.THỦ TỤC VỚI CƠ QUAN THUẾ
Căn cứ pháp lý: Theo điều 39 Luật quản lý thuế số 38, thông tư 95, thông tư 151
- Đầu tiên Kế toán phải xác định xem đến thời điểm làm thủ tục giải thể DN có thuộc trường hợp “chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế” theo mục 8.2 điều 16 thông tư 151/2014 (Nếu thuộc thì pải tính nộp thuế TNDN>TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu thì trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mst cơ quan thuế sẽ giải quyết hồ sơ, còn thuộc trường hợp quyết toán thì trong vòng 45 ngày.
- Hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi có VB chấm dứt hoạt động thì DN phải gửi hồ sơ đến cơ quan thuế gồm
- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mst mẫu 24/ĐK (theo thông tư 95)
- Quyết định giải thể DN, Biên bản họp, xác nhận Hải quan về không nợ thuế
- Nộp đầy đủ tờ khai thuế, BCTC đến thời điểm giải thể, QT TNDN, TNCN, hủy hóa đơn, BCSD hóa đơn đến thời điểm hiện tại số tồn để về 0
- Công văn xin không hoàn thuế (nếu nộp thừa tính theo tỷ lệ doanh thu)
- Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ sẽ có thông báo DN Ngừng hoạt động đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mst,
- Sau khi quyết toán xong thi cơ quan thuế sẽ thay đổi trạng thái NTT để DN tiếp tục làm thủ tục với sở
Note: dự kiến thời gian tối thiểu cơ quan thuế xong 10 ngày làm việc
III.THỦ TỤC VỚI SỞ KẾ HOẠCH
Gồm 2 bước:
· Bước 1: Công bố Giải thể
· Bước 2: Giải thể
Thời gian trả kết quả vào khoảng 45 ngày làm việc

Nguồn: internet

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ