1900 068 838

  Hỗ trợ:

Thông báo từ Cục Thuế Hà Nội đến Doanh nghiệp trên địa bàn (P1)

Thông tin về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và chuyển đổi thực hiện hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC...

Những điểm lưu ý trong thông báo của Cục thuế Thành phố Hà Nội gửi đến Quý doanh nghiệp, Người nộp thuế trên địa bàn quản lý như sau:

 • Theo Quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC: " Từ ngày Thông tư này được ban hàng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, đối với các địa phương đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử theo Quyết định của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Thuế thì cơ sở kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình thông báo của cơ quan thuế."
 • Như vậy từ tháng 11/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trên cơ sở chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 51/20102/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC sang HĐĐT theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC: các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh sẽ triển khai thực hiện HĐĐT theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC và theo lộ trình của Cục Thuế TP Hà Nội.
 • Theo Quy định của Luật Quản lý thuế, sau khi triển khai thực hiện thì tất cả các Doanh nghiệp phải sử dụng HĐĐT đạt chuẩn, không sử dụng hóa đơn giấy hoặc HĐĐT khác không theo chuẩn của Tổng cục Thuế.
 • Toàn bộ dữ liệu HĐĐT được truyền về lưu trữ tại Tổng cục thuế, ngoài việc lưu trữ tại Quý doanh nghiệp. Cá cơ quan có thẩm quyền có thể tra cứu từ Cổng thông tin Tổng cục thuế về các hóa đơn Doanh nghiệp đã phát hành.
 • HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế gồm các loại sau:
 • HĐĐT có mã: là loại hóa đơn mà sau khi Doanh nghiệp xuất HĐĐT, gửi đến Tổng cục Thuế theo đường điện tử qua Tổ chức cung cấp giải pháp, Tổng cục thuế cấp mã và trả về Doanh nghiệp (thời gian khoảng 1-5 phút) thì hóa đơn mới hoàn thành phát hành và được coi là hợp lệ.
 • HĐĐT không có mã: là loại hóa dơn mà sau khi Doanh nghiệp xuất HĐĐT, gửi đến Bên mua và Tổng cục thuế theo đường điện tử mà không cần cấp mã,
 • Lưu ý: Cơ quan thuế sẽ thông báo cụ thể tới Quý Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã theo tiêu chí từ Tổng cục Thuế.
 • HĐĐT cấp theo từng lần phát sinh: dùng cho Doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn và các trường hợp cấp lẻ theo phê duyệt của cơ quan Thuế.
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC có quy định về hóa đơn điện tử trả phí và hóa đơn điện tử không trả phí:
 • HĐĐT có trả phí cho các nhà cung cấp giải pháp: đây là loại phổ biến như HĐĐT Quý Doanh nghiệp đang dùng.
 • HĐĐT cấp cho Doanh nghiệp miễn phí: là loại hóa đơn mà do Tổng cục Thuế cấp phần mềm, áp dụng cho các địa bàn có điều kiển kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn... 

thông báo của Cục thuế Hà Nội đến các doanh nghiệp trên địa bàn

Trích dẫn từ thông báo của Cục thuế Thành phố Hà Nội

>>> Xem tiếp phần sau...

Nguồn: Cục thuế Thành phố Hà Nội

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Các tin khác

phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ