1900 068 838

    Hỗ trợ:

Tổng Cục thuế nâng cấp HTKK 4.7.4 ngày 21/03/2022

Nội dung cập nhật như sau: 1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN), 2. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN), 3. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN)...

Chi tiết như sau:

1. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 02/QTT-TNCN):

- Đối với các tờ khai có chỉ tiêu [46] – Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế lớn hơn 5 triệu thì không cho phép hoàn trả theo hình thức “Tiền mặt”.

 

htkk 474

 

2. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN):
- Cập nhật không bắt buộc nhập “Ngày sinh người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/BK-TNCN”
- Cập nhật không cảnh báo đỏ tại chỉ tiêu “Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh” trong trường hợp nhập đúng số tiền so với số lượng người phụ thuộc trên bảng kê 05-3/QTT-TNCN

3. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN):
- Cập nhật cho phép chọn địa bàn phân bổ trên bảng kê phân bổ 03-8/TNDN
- Cập nhật không cảnh báo đỏ tại phụ lục 03-3A trong trường hợp nhập dữ liệu hợp lệ
- Cập nhật chỉ tiêu C1 cho phép nhận giá trị âm.

 

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com
phone
Support hóa đơn điện tử:
1900 068 838 (Giờ hành chính)
phone
Holine hóa đơn điện tử:
0919448851 (Ngoài giờ hành chính)
mail
Email hỗ trợ hóa đơn:
info@hoadondientutrungkien.com

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DV HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
MST     : 0 3 1 5 1 7 0 3 6 5

Địa chỉ : 108/6A Đường số 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.
Hotline : 0919 44 88 51 - Tổng Đài: 1900 068 838
Email   : Info@hoadondientutrungkien.com


KẾT NỐI VỚI TRUNG KIÊN

 

Hỗ Trợ