1800 6912

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

HĐ giấy được xử lý, lưu trữ bằng phương tiện ĐT có phải là HDDT không

Hỏi: Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử có phải là hóa đơn điện tử không?

 

Trả lời: Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử, vì nó không được tạo lập và gởi bằng phương tiện điện tử.

 

Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851