1900 068 838

    TỔNG ĐÀI MIỄN PHÍ:

GIẢI ĐÁP CHO BÊN BÁN

Hỏi: Giải pháp nào cho doanh nghiệp có nhiều người cùng xuất hóa đơn?

Trả lời:

– Đối với hóa đơn điện tử, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động về số lượng người xuất hóa đơn tùy thuộc vào phần mềm. Với phần mềm hóa đơn điện tử của ww.hoadondientutrungkien.com quý khách hàng có thể nhiều người dùng vào xuất hóa đơn cùng 1 lúc, trên nhiều máy tính mà không bị trùng số và chỉ với một chữ ký số.

– Còn về chữ ký số, doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều chữ ký số để thực hiện lập hóa đơn và ký điện tử cho hóa đơn. Nhưng cần đảm bảo những chữ ký số đó là hoàn toàn hợp lệ (còn thời hạn sử sụng và đăng ký bằng tên của chính doanh nghiệp)

Các tin khác

Điện thoại:
028.7300.8848
Holine:
0919.448851